Kloakkrenseanlegg på Kvasneset:

«Renere fjord?»

Informasjonsmøte Silje Salomonsen i seksjon for hav og sedimenter i Miljødirektoratet avbildet under informasjonsmøte om oppryddingen av forurensede områder i Aspevågen.  Foto: Maria Finnøy Fagervoll

Kloakk- forurensing er noe av den verste forurensingen vi kan få i en fjord

Harald Gjøsund
Leserinnlegg

Onsdag 14. februar ble det holdt et åpent informasjonsmøte for forumet «Renere Fjord» i Ålesund.

Her fikk vi høre folk fra Ålesund kommune, Miljødirektoratet og Fylkesmannens miljøvernavdeling fortelle om viktigheten av å rydde opp i de giftige sedimentene i Aspevågen og Borgundfjorden.

Vi fikk høre om planer og metoder for opprydding, og vi fikk høre om hvor viktig det er å stoppe og forhindre ny forurensing fra land.

Etter at innleggene var avsluttet ble det anledning til å komme med spørsmål og kommentarer fra salen.

En av kommentarene kom fra Charlotte Pedersen, som bor på Kvasneset. Hun pekte på at samtidig med at man nå arbeider med å rense opp i forurensingen i Aspevågen, Borgundfjorden og Åsefjorden, så planlegger Ålesund og Sula kommuner i fellesskap en gigantforurensing i form av kloakk til Storfjorden.

Indre bydel i Ålesund:

Kloakkplan på Kvasneset bekymrer

Frykter miljøet får lide om renseanlegget bygges.


Dette ble besvart av Bjørn Skulstad (Vann og Avløp, Ålesund kommune) med at «Dette forumet er ikke rette plassen til å ta opp dette kloakkspørsmålet».

Kloakkforurensing er noe av den verste forurensingen vi kan få i en fjord. Det fører til oppblomstring av bakterier, og på sikt vil det gi oksygenmangel i utsatte områder av fjorden, noe som er ytterst ugunstig for livet i fjorden.

I neste omgang vil det gi oppblomstring av anaerobe bakterier, som produserer mange giftstoffer. Mange av disse giftene, for eksempel H2S, er akutt giftige, og vil drepe alt de kommer i kontakt med.

Kloakkforurensing i fjorder er altså et alvorlig miljøproblem, og har ødelagt flere fjorder i Norge.

Å avfeie dette med at den slags forurensing «ikke hører hjemme i forumet Renere Fjord» må derfor være en gedigen misforståelse.

Enten er det noe viktig Bjørn Skulstad ikke har forstått, eller så må forklaringen være den at han ikke ønsker negativ omtale av prosjektet.

I alle fall ikke når folk fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen hører på.

Ordfører: – Forstår usikkerheten på Kvasneset

– Jeg forstår usikkerheten hos naboene, men for fellesskapet er dette den beste løsningen.

– Et sted må dette anlegget ligge, og vi mener at Kvasneset er det beste alternativet

– Sula har kniven på strupen. Vi er den ene av to kommuner i landet som ikke har godkjent utslippstillatelse.