Drikkevannskilden i Brusdalen:

«Seier for Edgard og Bjørn»

Edgard Brevik og Bjørn H. Aarø ber Ålesund kommune om svar på fem spørsmål om drikkevannkilden i Brusdalen.

Miljø: Edgard Brevik (t.v) og Bjørn H. Aarø har i flere år engasjert seg mot avfallsdumping og annen forurensning som truer drikkevannskilden Brusdalsvatnet i Ålesund. Foto: Staale Wattø 

Leserinnlegg

Vi føler ikke at vi har vunnet noen seier. Det eneste vi vil, er at fremtidige generasjoner skal ha et rent drikkevann, som vi forhåpentlig vis har i dag.

Derfor har vi en del spørsmål til de ansvarlige i Ålesund kommune, som vi ikke får svar på når vi sender brev til kommunen.

Spørsmål 1:

Oddvar Kongsvik i VAR avdelingen sier han har gravd en grøft, og ledet forurensingen vestover fra avfallsdeponiet og til «Myrdalselva». Har han sjekket dybden på steinbruddet, og hvordan vegen er oppbygd? For det han leder vekk er bare overvann. På nordsiden av vegen har kommunen tømt kostebil og boss i mange år.

Spørsmål 2:

Til saksbehandler Annegret Sieak. Hvorfor skal det ikke tas forurensingsprøver i det sørøstre hjørnet av planområdet?

Der skal jo bygges veg for brannbil, bossbil o.s.v. Og videre påpekte vi den mulige forurensingen fra Porolon AS i møte med ovennevnte den 09.12-2014. Vi viste på kart.

Dessverre har vi ikke fått møtereferatet enda.

Edgar og Bjørn sa i fra: Forurensa avfall ved drikkevannet

Spørsmål 3:

Til teknisk sjef Ole Søvik. I servituttene for å sikre vannet i Brusdalsvatnets nedbørsfelt mot forurensninger er i samråd med Helsedirektoratet fastsatt slik: Punkt 2: I nedbørsfeltet utenfor 100 m grensen tillates bare oppført ett bolighus (bolig for en familie) pr. 10 dekar. Da den nye idrettshallen med plass til 3500–4000 mennesker skal bygges vil det overskride alle grenser, vil de samme grenser gjelde for alle rundt Brusdalsvatnet, eller er det bare for kommune og fylkeskommune?

Spørsmål 4:

Punkt 13 i Brusdalsskjønnet. Idrettsarrangementer på Brusdalsvatnet og i nedbørsfeltet er forbudt, likeledes stevner av enhver art.

Er det vanskelig for den ansvarlige i Ålesund kommune å stoppe de idrettsarrangementer som foregår både på sørside og nordside av Brusdalsvatnet mange ganger for året? Er det forbudt så er det forbudt.

Spørsmål 5:

Siden Anne Bjørdal definerer Vasstrandvegen som en lavtrafikkveg, så må hun kunne fortelle oss definisjonen på en lavtrafikkveg, og når Ålesund kommune har foretatt en trafikktelling.

Vi håper på snarlige svar, helst i Sunnmørsposten.

Edgard Brevik og Bjørn H. Aarø
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.


– Dumper fortsatt uren masse

Nok en gang sier naboene ifra om at urene masser dumpes nært drikkevannet.