Er kvinnedagen for alle kvinner?

Kvinner i disse landene blir undertrykt ved tvangsbruk av burka og hijab. Denne kulturen har også blitt dratt med til Norge

Lovise Nikoline Voldsund

Hijab: Lovise Nikoline Voldsund  Foto: Privat

Ytring

Når vi feirer kvinnedagen snakker vi som oftest om kvinners rettigheter og likestilling. Paroler som likelønn, kvotering og «la fitta flagre fritt» har pågått de siste årene. Men er dette likt for alle kvinner i verden?

Rettighetene til kvinner i muslimske land er ikke på linje med solskinnshistorien vi forteller under appellene på 8.mars, den internasjonale kvinnedagen.

Hvorfor er ikke debatten rundt kvinnedagen i større grad om kvinners rettigheter internasjonalt?

Kvinneundertrykking i muslimske land, og særlig i Midtøsten, er et stort problem i dagens samfunn. Kvinner i disse landene blir undertrykt ved tvangsbruk av burka og hijab. Denne kulturen har også blitt dratt med til Norge. Dette er plagg som Fremskrittspartiet har ved flere tilfeller foreslått forbud mot da de er kvinneundertrykkende.

Kvinners rettigheter på dette feltet blir ikke hørt, og flere kvinner har selv sagt de ikke ønsker å bruke Hijab, og særlig ikke Burka.

Noe annet kvinner i disse landene møter er kvinnelig omskjæring som jeg kaller kjønnslemlestelse av kvinner. Jenter i svært ung alder blir omskåret under dårlige forhold, med begrunnelsen at dette er tradisjon og at Koranen underbygger dette.

I Koranen står det ingenting om kvinnelig omskjæring. Det er heller tradisjonen om at kvinner er «urene» som underbygger kjønnslemlestelsen sterkest. Jenter som i ung alder blir omskåret står i fare for å miste livet, med tanke på manglende medisinsk kunnskap og eventuelle infeksjoner.

Senere i livet vil også jenter merke store problemer, dette både med tanke på utskilling av urin og menstruasjon. I begge disse tilfellene vil en omskåret jente oppleve store smerter og komplikasjoner.

Vi i Fremskrittspartiets Ungdom og jeg personlig håper at debatten fremover mot neste års kvinnedag i større grad diskuterer tema rundt kvinner fra et internasjonalt syn, og spesielt med tanke på muslimske kvinners rettigheter.

Vi trenger å føre en kvinnestyrkende politikk sett fra flere sider, for hele verden.

Jeg og FpU vil ønske alle kvinner i hele verden til lykke med Kvinnedagen 2018.