«Kloakkmøte på Sula»

I fjorden: Ålesund og Sula vil slippe rensa kloakk i Storfjorden ved Sunde. Hjørundfjorden i bakgrunnen. 

Leserinnlegg

Undertegnede deltok på det åpne folkemøtet om kloakkrenseanlegg på Kvasneset. Vi sto for presentasjonen på vegne av innbyggerne, og hadde lagt betydelig innsats i å lage en seriøs og saklig presentasjon.

Dette gjorde vi fordi vi visste at mange kommunepolitikere hadde mottatt svært begrenset informasjon om de utredningene som var gjort, og enda mindre om de utredningene som ikke var gjort. Vi var påpasselige med å fortelle at vi skjønte at det var vanskelig å være kommunepolitiker i en så betent sak, der man risikerte å måtte ta en upopulær avgjørelse for bygdefolket.

Les flere saker om kloakkrenseanlegget på Kvasneset.

Vi var også helt klare på at vi ikke var eksperter, og at vi ikke hadde grunn til å betvile de undersøkelsene som tross alt er gjort av ekspertene.

Det vi gjorde, var å opplyse politikere, kommuneadministrasjon og eksperter om hva som ikke var tilstrekkelig utredet, noe både administrasjonen og ekspertene samtykket i. Vi presiserte også hvorfor det var viktig å gjøre disse undersøkelsene før vedtak.

Vi var oppmuntret etter møtet, blant annet på grunn av gode tilbakemeldinger om at vi hadde presentert momenter som kommunepolitikerne ikke hadde kjennskap til. I svarene vi fikk fra enkelte av ekspertene og ansatte hos fylkesmannen, kom det klart fram at innvendingene våre var relevante, og ikke basert på synsing.

Vi var også fornøyd da vi så Sunnmørsposten sin nettreportasje på kvelden den 5. mars, og synes at den ga et nyansert bilde. Artikkelen i papirutgaven 7. mars gir et helt annet inntrykk av saka. Dette synes vi er overraskende og skuffende, spesielt for de av leserne som kun har papiravisa.

I papirutgaven ser det ut som at bygdefolket «ikke stoler på fagfolkene». Der det er skrevet flotte overskrifter med «Storfjorden tåler det», «godt fjell» mm om ekspertenes syn, er det ikke samme schwung over gjengivelsen av våre sentrale momenter.

Vi synes det er synd at leserne ikke får lese at Ålesund kommune har så store kostnader i vente med å utbedre ledningsnettet sitt (pga. fremmedvann), at de i et internt notat tilråder å starte med ledningsnettet heller enn renseanlegget. Dette kan være utslagsgivende for hele prosjektet.

Det ville sikkert også vært interessant å lese for innbyggerne langs Flisfjorden og Vegsundet at selv om Jarle Molvær har konkludert med at «Storfjorden er trygg», så har man ikke engang vurdert hvor avløpsvannet forsvinner om man slipper det ut på 40 meters dyp like ved innløpet til Flisfjorden/Vegsundet. I tillegg har en per i dag ingen målinger av lokale strømninger, noe som er avgjørende for å vurdere om den tiltenkte plasseringen av renseanlegget er egnet.

Sula og Ålesund planlegger felles kloakkrenseanlegg på Kvasneset der avløpsvannet slippes ut i Storfjorden

Frykter konsekvensene fra kloakk fra 70.000 mennesker i nabolaget

Folk på Kvasneset finner seg ikke i at kloakken fra 70.000 mennesker i Ålesund og Sula skal pumpes inn i et anlegg midt i det de sjøl mener er kommunens flotteste boligfelt.


Vi vil takke Sula kommune for at vi fikk lov til å legge fram vårt budskap sammen med ekspertene. Vi setter stor pris på å bli tatt på alvor, og vi hadde virkelig lagt oss i selen for å gi konkrete og faktabaserte tilbakemeldinger. Den som er nysgjerrig på hva som faktisk ble sagt, kan godt gå inn på Sula kommune sin hjemmeside og se opptak av alle foredragene, også vårt.

Silje Aarflot og Bjørn Inge Furuli
Sula

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.