«Film muntlig eksamen»

Dokumentere: Ved skriftlig eksamen er det mulig å etterprøve karaktersettingen. Det er det ikke ved muntlig eksamen. 

Leserinnlegg

Fremskrittspartiets Ungdom er opptatt av elevers rettigheter. Derfor ønsker vi at alle skal ha muligheten til å gjøre videoopptak av sine muntlige eksamener.

Det er dessverre slik at enkelte elever føler de ikke får en rettferdig karakter på sine eksamener. På skriftlige eksamener kan man legge inn klage for å få eksamen vurdert av en annen sensor. Dette kan gjøre at man kan gå både opp og ned i karakter.

I muntlige eksamener er det derimot vanskelig, for ikke å si umulig å klage på karakter. Dette fordi man ikke kan evaluere innholdet i eksamenen etter at den er avlagt.

Vil ha skriftlig eksamen før russetida

Ungdommens fylkesting vil ha på plass et prøveprosjekt med skriftlig eksamen før russetida.


Ved å filme eksamenen får man muligheten til å få vurdert sitt arbeid av en ny sensor.

Dette er det mest rettferdige for elevene og sensorene, som vet at det arbeidet de legger ned kan bli etterprøvd av en ekstern sensor.

FpU kommer derfor til å kjempe for at Møre og Romsdal skal få en prøveordning med videoopptak av muntlig eksamen.

I 2019 er det fylkestingsvalg, og da kan du være med på å avgjøre hvilken retning skolepolitikken i fylket skal ta.

Da er Fremskrittspartiet det rette valget.

Håkon Lykkebø Strand
Fylkesformann i Møre og Romsdal FpU

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.