Ytring om kvinnemiddag:

«Tanker etter kvinnedagen»

Kvinnedag: Kampen for likestilling er viktig i markeringen av kvinnedagen, men ikke for arrangørene av Kvinnemiddagen i Langevåg?  

Leserinnlegg

I februar leste jeg i Sunnmørsposten om arrangementet Kvinnemiddagen som arrangeres av studentorganisasjonen Start Ålesund og avholdes på Devoldfabrikken. Arrangementet skulle holdes på kvinnedagen. Jeg ville følge med på hva som skulle skje i byen på 8. mars og leser derfor videre i artikkelen.

Der står det: «Dette er ikke en kamp for likestilling eller et rop om økt kvotering. Vi ønsker å sette fokus på damer som har satset og har gjort det bra innen forskjellige sektorer, du er herved invitert, sier prosjektleder Patricia Larsen i en pressemelding»

Mange spørsmål dukker opp:

Hvorfor mener de at arrangementet deres ikke handler om likestilling?

Hvis det ikke handler om likestilling, hvorfor arrangeres det da på 8. mars?

Jeg kan bare spekulere rundt hvorfor de ikke vil sette arrangementet under likestillingskategorien, kanskje mener de vi er likestilte i Norge? Hvorfor trenger man da et slikt arrangement, eksklusivt for kvinner som ønsker å jobbe i mannsdominerte bransjer og bedrifter?

Jo, kanskje fordi vi ikke er helt likestilte, kanskje arrangementet deres faktisk faller under likestillingskategorien, men de ikke tør uttale det?

Videre leser jeg: «Vi ønsker å inspirere unge kvinner til å ta sjanser og satse på det de brenner for. Vi ser i dag at flere større bedrifter er mannsdominerte. Dette er ikke fordi kvinnene ikke er flinke nok, men kanskje fordi de ikke føler seg flinke nok.»

Jentene uteblir fra dataingeniørstudiet ved NTNU i Ålesund:

– Guri, hvor få jenter det er her!

Da Liv Anne Nyland (22) begynte på dataingeniørstudiet ved NTNU i Ålesund var hun eneste jente blant 36 studenter.


Det er ganske tydelig at arrangørene selv opplever at bransjer de ønsker å arbeide innenfor ikke har god kjønnsbalanse. Det er sant at færre kvinner enn menn søker seg til lederstillinger, og noe av grunnen er at man ofte ikke føler seg kvalifisert nok, klar nok eller «flink nok».

En annen grunn er at menn oftest velger menn. Hvis man ikke er bevisst og klar over at dette er en realitet så kan det hende man ikke kommer så langt. Så å si at mannsdominerte bransjer er det fordi kvinner ikke føler seg flinke nok, er bare deler av sannheten. For å oppnå likestilling må vi bli bevisste valgene vi tar, menn må velge kvinner og kvinner må velge kvinner.

De som arrangerer Kvinnemiddagen har gjort dette: valgt kvinner. Da blir det veldig tydelig for meg at arrangementet deres handler om nettopp likestilling. Jeg synes det er ganske historieløst å arrangere et slikt arrangement på 8. mars og så inderlig påstå at det ikke handler om likestilling. For meg oppleves det som at arrangørene er redde for å gå inn i likestillingsdebatten, kanskje fordi de ikke definerer seg som feminister?

8. mars:

Unge kvinner om kvinnedagen

Les hva seks unge kvinner mener om kvinnedagens betydning i 2018.


At de ønsker å inspirere unge studenter og gi dem forbilder er kjempeflott. Å få flere kvinner inn i ledende stillinger og bransjer som tradisjonelt har vært mannsdominerte handler om likestilling.

Jeg heier på alle kvinner, for at de skal få jobbe med det de har lyst til og bygge nettverk seg imellom. Men jeg heier enda mer på dem hvis de sier at de gjør det i likestillingens navn.

Anniken Jøsok Hessen
Feminist, Bergen

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.