Ytring om Acer:

«Norge vil ikke ha noen innflytelse i og med at vi ikke har stemmerett»

Fagforbundet Møre og Romsdal sier nei til EUs tredje energimarkedspakke.

HAR SAMARBEID: Norge har allerede et samarbeid med EU om energimarkedet. Torsdag stemte Stortinget for Acer. Bildet er fra Grønvollfoss kraftverk ved Tinnelva i Notodden i Telemark. Arkivfoto: Terje Bendiksby/NTB scanpix 

Leserinnlegg

Regjeringen går inn for at Norge tilslutter seg EUs tredje energipakke. Det vil bety norsk deltakelse i ACER, som er EUs samarbeidsorgan for reguleringsmyndighet innen energi, men uten at Norge har stemmerett.

En tilslutning kan få stor innvirkning på norsk energipolitikk og det er knyttet stor usikkerhet til konsekvensene.

Fagforbundet Møre og Romsdal mener at den store usikkerheten som fortsatt knytter seg til den framtidige utviklingen av ACER og EUs energiunion, taler for at vi må si nei til å tilslutte Norge til EUs tredje energimarkedspakke.


Ytring:

«Vi står igjen med et land som hele tida godtar det som kommer fra EU»

Det å lese Erik Espeset, konsernsjef i Tafjord kraft, er å bringe tilbake skremselspropagandaen fra EU-avstemningene. I ettertid fikk vi jo alle se hvor sant dette var.

Ved en tilslutning til avtalen må vi regne med at Norge i framtida må akseptere et ACER med utvidet myndighetsområde og en vedtaksmyndighet med simpelt flertall.

Norge vil ikke ha noen innflytelse i og med at vi ikke har stemmerett.

Da Norge inngikk EØS-avtalen i 1992, var det særdeles viktig at vi beholdt råderett og kontroll på områder der vi har andre interesser og en annen tilnærming enn EU. Vi har stått oss veldig godt på at vi har kunnet ha en egen fiskeri- og landbrukspolitikk, og vår egen valuta- og rentepolitikk. Også i energipolitikken har Norge og EU ofte ulike interesser.

Ifølge Europautredningen fra 2012, er det dels betydelige motsetninger mellom Norges interesser som energileverandør og EUs medlemsland som store kjøpere av energi.


Stortinget ga grønt lys for norsk medlemskap i EUs energipakke

Etter nesten fem timer lang debatt stemte Stortinget torsdag kveld for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Fagforbundet Møre og Romsdal mener at en eventuell tilslutning til ACER, innebærer en vesentlig suverenitetsavståelse og må behandles etter Grunnlovens §115 i Stortinget.

Videre at en beslutning om eventuell norsk tilslutning til EUs tredje energipakke, bør utsettes inntil det er mulig å gjøre en helhetlig vurdering av konsekvensene av ACER sett i en større sammenheng.