Ytring om Romsdalsaksen:

«Tallenes tale for ny stamveg E39»

Romsdalsaksen Vegprosjektet består blant annet av flytebru mellom Hjelvika og Sekken. Ill: Romsdalsaksen/3D Nordwest  

Leserinnlegg

Totale kostnader: Vesentlig lavere kostnader med Romsdalsaksen (RA) enn Møreaksen (MA), som følge av RA sin gjenbruk av gjenbruk av oppgradert utgave av «Eksportvegen» E136 fra Digernes til Hjelvika. Slik blir E136 og E39 samme veg på strekningen med RA sin løsning, mens MA får store tilleggskostnader på begge sider av fjordkryssingen. Utslaget er beregnet til minst 5 milliard (kilde romsdalsaksen.no)

Driftskostnader: Beregninger basert på Statens vegvesen sine maler for beregninge av driftskostnader for Nordøyvegen (kilde: romsdalsaksen.no) gir en differanse til RA sin fordel på hele kr 500000 pr. dag – eller ca. 5,5 milliard i løpet av 30 år i dagens pengeverdi.

Ny spørreundersøkelse om fjordkryssingen:

Flertallet vil ha Romsdalsaksen

Et flertall av innbyggerne i seks romsdalskommuner foretrekker fjordkryssing langs Romsdalsaksen framfor Møreaksen. – Folkemeningen er soleklar. Flertallet ønsker ikke Møreaksen, sier Terje Tovan som presenterte spørreundersøkelsen.


Bompenger: konsekvensen av lavere kostnader og billigere vedlikehold vil slå positivt ut for bompenger i nivå, tid eller begge deler.

I «mini galluper» knyttet til noen av mine artikler i Tidens Krav (TK), er spørsmål stilt til leserne. Antall svar er ikke stort, men tendensen er klar. Det er en klar overvekt som støtter at RA med gjenbruk av dagens trase fra Digernes til Hjelvika er et bedre alternativ enn MA og at Statens vegvesen i Molde er i utakt knyttet til E39. Undersøkelser utført av fylkets større aviser og andre galluper utført av institutt viser også at fylkets innbyggere foretrekker Romsdalsaksen, og i størst grad på Nordmøre.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Burde ikke bygningskostnader, driftskostnader og folkets svar på ulike spørsmål gi grunn til å kreve utredning av Romsdalsaksen? Mer enn 5000 personer stiller seg allerede bak kravet, og du kan gjøre det samme elektronisk på romsdalsaksen.no eller ved å kontakte RA for manuell registrering.

Foruten økonomi og folkets vilje, må panoramaeffekten og mulighetene løsningen gir for turistsektoren nevnes – og betydningen RA kan gi for å holde fylket samla. Sunnmøre er ikke avhengig av Nordmøre og vice versa, men Møre og Romsdal er for å overleve avhengig av et samla Nordmøre. Der ulmer det, og det behøves ikke mer ved til bålet.

Paul Andreas Hofseth
Ålesund


Norges Lastebileier-Forbund Møre og Romsdal:

- Utredning av Romsdalsaksen er eneste alternativ

Forbundet mener trasévalget slik det er lagt fram vil være det beste valget for alle, og spesielt for tyngre kjøretøy.


Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.