Journalistikk

«Sarkasme i fri dressur»

«Bygutt og grafiker Dagfinn Leira sender oss jevnlig klageskrift der vi beskyldes for sviktende mot og dømmekraft.»

  Foto: Arkivfoto/Staale Wattø

Leserinnlegg

«Innfartsveien raserte kulturminnet Buholmsundet! Sunnmørspostens bygg er plassert midt i sundet! Godt vern-prisen Sunnmørsposten – Fortidsminneforeningen», anfører han og lurer på om journalist slik og sånn tar sjansen på å skrive noen ord. Sjølsagt gjør vi det. Tiårsspalta har jo som kjent totalansvar for byutvikling og kulturminne-forvaltning. Vi kan være enige om at innfartsveien raserte bydelen.Ta med slegga Leira, så lover vi å holde spettet. Hvor skal vi begynne?»

For uinnvidde er det dessverre et faktum at Sunnmørsposten jevnlig krenker ytringsfriheten av undertegnedes leserinnlegg. Innlegg som omhandlet Ålesunds byutvikling; Skanskaiautbyggingen, parkeringstunnelen inne i Aksla m.fl., plansaker, der Sunnmørsposten var (er) en svært aktiv pådriver!

Undertegnede har ved flere anledninger gitt klare tilbakemelding, ovenfor ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg og samfunnsredaktør Jan Erik Røsvik. Journalist Bjørn Halvorsen, som forfatter Tiårsspalta, er vel kjent med dette.

Det som Halvorsen sarkastisk omtaler som klageskrift omhandlet blant annet en liten notis fra 1943: Historien om noen gutter som hadde et langt «synderegister». Nå var de endelig blitt «fakket» av NS-politiet fordi de hadde stjålet mat fra butikker-/boliger.

Nazi-politiet i Ålesund

Politikorpset i Ålesund ble under krigen ett av de mest nazifiserte i landet. Terboven stolte ikke på det gamle korpset.


«Klageskriftet» henviste til at slike nazinotiser var typisk NS-propaganda. Sunnmørsposten hadde som kjent en nazivennlig redaktør under den andre verdenskrig. Undertegnede mente at journalisten burde ha informert om at i Ålesund var det mange som sultet under krigen. At guttene som stjal maten, kanskje hadde en far som satt i konsentrasjonsleiren på Falstad, var fange på Grini eller var blitt torpedert av en tysk ubåt_ at familiens forsørger, aldri ville komme hjem til sin kjære familie i Ålesund. Responsen var øredøvende taushet!

Ett «klageskrift» omhandlet krigsseilermonumentet «Hundevakta» på Skansekaia. Undertegnede anmodet journalisten, om å skrive noen ord om monumentets skammelig uverdige plassering. Responsen var øredøvende taushet!

Et annet «klageskrift» gjaldt «Tiårsspalta» hvor journalisten benyttet et gammelt foto Fra Nedre Utstillingsplass: En stilig bil var journalistens sentrale midtpunkt. Undertegnede bemerket at det var påfallende at han unnlot å kommentere, at de ti kulturhistoriske knolletrærne, og den gamle vakre muren var blitt fjernet, helt unødvendig! Undertegnede anmodet «kulturorganet» Sunnmørsposten, om å skrive en artikkel. Responsen var øredøvende taushet! «Spettjournalisten» er ingen gravejournalist!

Nedre Utstillingsplass, byens festplass fremstår i dag som et rasert kulturminne! Ansvarlig utbygger er Tafjord Kraft.

Dagfinn Leira
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.