Leserinnlegg om Brusdalsvatnet:

«Trygghet for drikkevannet»

  Foto: Nikolas Birkevold Farstad

Leserinnlegg

Det er helt avgjørende for oss og fremtidige generasjoner at vi har tilgang til rent vann. Det er gjort mange grundige tiltak for å opprettholde god kvalitet på Brusdalsvannet, og flere tiltak må til for å sikre vannet. Noen av fremtidens tiltak er det i dag uenighet om.

Vi som bor i området rundt vannet ønsker en trykkavløpsordning for å få alt avløpsvann trygt ut av området. Ålesund kommune ved rådmannen vil heller at alle beboere rundt vannet skal ha et eget privat renseanlegg på hver eiendom. Bystyret skal avgjøre dette den 3. mai.

Rådmannens løsning finnes allerede på noen eiendommer, men disse har dessverre ikke fungert optimalt. Det er allerede etter relativt kort tid funnet tilsig av koliforme bakterier fra samtlige av disse renseanleggene. Rådmannen ønsker over 200 slike anlegg rundt vannet, fremfor ett felles trykkavløp som tar alt ut av området.

Mikroplast-sjekker Brusdalsvatnet

Trussel for drikkevannet

Drikkevannskilden Brusdalsvatnet sjekkes nå for mikroplast. Funn kan føre til flytting av E39 i Brusdalen og ny vannrensing.


De fleste av oss som bor rundt vannet må nøye oss med urenset vann i springen, og vi har derfor en spesiell interesse av å holde avløp og kloakksøl unna vannet.

Man må kunne anta at rådmannen har lagt grundige risikoanalyser til grunn når hun har tatt sin beslutning om dette svært viktige temaet. Dette beslutningsgrunnlaget er det så langt ingen som har fått sett, og dermed dukker det opp spørsmål som noen forhåpentligvis kan svare på.

– Hvilke langsiktige konsekvenser for vannet kan vi forvente med over 200 private renseanlegg rundt vannet kontra ett felles trykkavløp?

– Hittil har ikke godkjente anlegg fungert optimalt, hvilken garanti kan kommunen da gi for at de 200 neste anleggene virker som de skal, og hva er Plan B om så ikke skjer?

– Ingen av produsentene kan dokumentere at de kan fjerne mikroplast. Er det ok?

– I forbindelse med private anlegg må det graves (i noen tilfelles sprenges) og over lang tid må det av vedlikeholdsmessige grunner graves igjen og igjen, disse gangene med eksponering av forurenset masse. Igjen: hva blir konsekvensene for vannkvaliteten?

– Kloakk må fortsatt hentes ved tømming. Tømming utføres av store tankbiler, og disse vil da kjøre fram og tilbake på den smale vegen langs vannet på begge sider, fulle av avføring. Hvordan har risikoen rundt dette blitt vurdert, og hva er resultatet av denne vurderingen?

Imot kloakkløsning ved Brusdalsvatnet

Ålesund bystyre valgte å utsette behandling av søknad fra grunneiere om å tillate trykkavløpsledninger i området rundt drikkevannskilden Brusdalsvatnet.


Bystyrets beslutning den 3. mai skal renne ut av springen i ditt hus i mange tiår fremover.

Er det ønskelig at vannet i springen din skal inneholde vann iført en lett touch med renset avløp fra et par hundre boliger? Vi mener at den beste garantien for rent vann, og bare det, er at vi som bor rundt vannet får ett felles trykkavløp som tar ut alt avløp og all kloakk fra området.

Camilla Viddal
Brusdalsvannet Forening

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.