Leserinnlegg:

«Barn har også rett på personvern»

Smartklokker som overvåker barnets posisjon til enhver tid eller gir mulighet til å avlytte hva som skjer utfordrer barns rett til privatliv. Forfatteren av innlegget mener at barns personvern må styrkes i møte med et stadig mer digitalisert samfunn.

Illustrasjonsfoto. 

Leserinnlegg

Er det greit at dukker med samtalefunksjoner tar opp og lagrer alt et barn sier? Er det greit at smart-klokker til enhver tid overvåker barns posisjon? Er det greit at uvedkommende enkelt kan koble seg til talestyrte dukker og prate direkte med barnet?

Dette er teknologi som finnes på markedet i dag, og som kan kjøpes i flere av landets lekebutikker. Det er helt nødvendig at vi får på plass et lovverk som tar innover seg hvordan ny teknologi er med på å svekke barns personvern.

Barnekonvensjonen slår fast at «Alle barn har retten til privatliv». Med inntoget av ny teknologi blir denne retten satt på prøve.

Vi i Møre og Romsdal Unge Venstre mener derfor at barns personvern og digitale rettigheter må styrkes i møte med framtidens stadig mer digitaliserte samfunn.

Foreldre må kunne være trygge på at leker og apper ikke overvåker barna.

Teknologi kan på mange måter gi barn mer frihet og trygghet, men det må ikke gå på bekostning av barns personvern. Enkelte smart-klokker gir foreldre mulighet til å avlytte barna til ethvert tidspunkt. Dette krenker barnas privatliv, og er spesielt problematisk dersom barn blir avlyttet i samtale med helsesøster, barnevern eller noen andre voksne de stoler på.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Vi i Møre og Romsdal Unge Venstre er derfor glade for at Venstre ønsker å forby produkter rettet mot barn, som kan brukes til avlytting av private samtaler uten samtykke.

Nettbrett er blitt en del av barns lek, men både Facebook, spill og andre apper innhenter personopplysninger med det påskudd at dette samtykkes fra bruker sin side ved å ta i bruk appen.

Denne formen for samtykke er problematisk, og særlig når det gjelder barn. Vi kan ikke forvente at noen vil sette seg inn i mange hundre sider med «Terms and conditions», spesielt ikke barn. Derfor må forbrukerrettighetene styrkes på dette området.

Regjeringen skal sette ned en personvernkommisjon, som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Den digitale utviklingen skjer raskt, og det er derfor på høy tid at det utvikles ny politikk for å ivareta personvernet til enkeltmennesker. Venstre har også fått gjennomslag for at utvalget skal se på utfordringer med personvern for barn og hvordan dette kan styrkes.

Ny teknologi gir enorme muligheter til å utvikle samfunnet og kan gi både underholdning og mer frihet til barn.

Innovasjon av kreative apper og spill for barn er også næringsvirksomhet som skal heies fram. Men staten har et ansvar for å følge opp barnekonvensjonen og innføre de nødvendige reguleringene for å styrke personvernet til barn, og sikre at retten til privatliv også gjelder i den digitale verden.

Håvard Urkedal
Fylkesleder Møre og Romsdal Unge Venstre

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.