Leserinnlegg om samferdsel:

«La stamveg E39 bli fylkets stamveg»

Noen tror at Møreaksen (MA) vil være til gavn for Møre og Romsdal – jeg tror motsatt.

Møreaksen: Bru over Julsundet.  Foto: Møreaksen.

Leserinnlegg

Den store pengebruken i Moldeområdet får konsekvenser for Nord- og Sunnmøre. Det omforente Halsasambandet blir satt på vent i lange tider, og samme for vegsystem på Sunnmøre.

Konsekvensene for Moldeområdet er å bli først med nytt vegsamband, men samtidig vil nivået på bompenger svekke området. Riktignok en miljøgevinst at lokalbefolkningen vil bruke bilen langt mindre. Effekten for nord- og sunnmøringer er at man styrer unna Moldeområdet i den grad det er mulig for å spare penger.

Stamveger kan være viktig for bo-og arbeidsmarked, men for Ålesund er ikke bo- og arbeidsmarked det primære knyttet til stamvegen. Slik også eksempelvis for Bodø, beliggende fem mil fra E6 i Nordland.

Bo- og arbeidsmarked er viktig, men lite relevant i dette tilfellet, dersom man tenker pendling fra Ålesund til Molde eller omvendt. Pendlingen mellom Ålesund og Molde er meg bekjent 2-300 personer, mens pendlingen Ålesund/Sula er det minst det tidoble. For Ålesund vil veg nummer to mellom Sula og Ålesund være langt viktigere enn kryssingen over Romsdalsfjorden. Foruten Ålesund, vil da også Giske komme mye nærmere Sula.

I noen tilfeller blir bo- og arbeidsmarked en floskel uten særlig relevans, og årsaken i dette tilfellet er det forventede nivået på bompenger, kombinert med en viss avstand. Ulike tall har versert, og ingen kjenner det eksakte. Vi vet at nivået blir høyt, og vil vedvare på nivå med et fullendt yrkesliv. Dersom bompengene tur-retur blir 500 kroner, og vi runder ned til 200 arbeidsdager, blir det årlig 100.000 i bompenger, og det doble dersom 1.000 kroner er rett. Trolig blir nivået et sted mellom nevnte beløp, og slike nivå makter kun de få med topplønn.

Ser for seg 40 prosent takstøkning - men møter motbør:

Vil ha forhåndsinnkreving av bompenger på ferja til Molde

Møreaksen AS vil starte forhåndsinnkreving av bompenger på ferja Molde – Vestnes. Prisen for en personbil kan bli økt med 60 kroner. Samferdselsministeren sier nei.


Tautratunnelen er verstingen i lenken mellom Hjelset og Digernes med MA sin løsning. De ekstreme drifts- og vedlikeholdskostnadene den lange og dype tunnelen med to løp medfører, vil slett ikke bidra til reduksjon av nedbetalingstiden. 128 millioner årlig kun for denne tunnelen når snitt-tall brukes. Lange og dype tunneler som denne vil imidlertid koste langt mer en gjennomsnittet. Kostnader kan reduseres ved endring til et løp, men da svekkes sikkerheten og reisetiden.

Se på romsdalsaksen.no og bli kjent med en helt annen løsning. Bidra ved å signere underskriftskampanjen, og studér øvrig informasjon. Alle vet at det finnes et alternativ, og stadig flere mener at alternativet må utredes. La stamveg E39 være det den først og fremst skal være – fylkets stamveg, ikke en veg mellom Ålesund og Molde.

Solvik-Olsen om Tautra-tunnelen på Møreaksen

128 millioner i årlig vedlikehold

Den 16 kilometer lange undersjøiske tunnelen på Møreaksen vil ha årlige vedlikeholdskostnader på minst 128 millioner kroner.


Grundig og nøytral utredning av alternativet Romsdalsaksen som utfordrer til MA, vil sikre at riktig valg blir tatt for den økonomisk desidert største investering i fylket noensinne.

Paul Andreas Hofseth
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.