Synspunkt om Bygdepride:

«Homopropagandaen»

Fra byen til bygda: Dette bildet er fra Oslo Pride 2015. Til helga er det Bygdepride i Ørsta og Volda. 

Den heterofile, kjønnslige sammenkobling er den eneste måten to mennesker virkelig kan bli ett på, ikke bare i kropp, men også i ånd

Leserinnlegg

Så skal altså storbyfenomenet gaypride ut på bygdene. Mange, men ikke alle jubler for dette. Tema omkring homofili har blitt vanskelig å ytre seg om i offentlig debatt om man ikke følger mainstream. Fenomenet er vanskelig å forstå og håndtere, dernest er det også ytterst følsomt, og de som eventuelt ytrer seg, blir fort beskyldt for å være fordømmende og til og med i stor grad gjort ansvarlig for selvmordsstatistikken blant homofile. Ingen ønsker å legge stein til byrden og debatten forstummer.

Meninger og teorier omkring homofili er mange, men at noen velger dette sånn ut av det blå blir vanskelig å kunne påstå. Men på den andre side må kanskje også homoaktivistene prøve å forstå hvorfor ikke alle blir med i denne nå nokså unisone saligprisning av den homoerotiske livsstil.

Klart for fire dagar med Bygdepride i Ørsta og Volda

Ventar storinnrykk til Bygdepride

– Dette skal bli livleg! Folk må slå seg lause, kjøpe flagg og vere med i paraden, seier Rune Sæbønes før opninga av verdas første Bygdepride.


Dette er ikke et uttrykk for primitive fordommer. Motviljen oppstår derimot på bakgrunn av det man mener å vite om hva homofil livsstil innebærer, og hvilke konsekvenser dette eventuelt kan gi for enkeltpersoner og samfunn.

Man trenger ikke være verken religiøs eller spesielt lite opplyst for å mene at homofilosofien bryter med den grunnleggende, naturgitte, seksualbiologien som viser oss at mann og kvinne og deres komplementære kjønnsorganer er skapte for hverandre.

Dette fordi den nettopp gjør bruk av kjønnsbiologien på den måten som er dens åpenbare, designmessige hensikt og bruksmåte. Og biologien er jo selve livet, og må dermed bli imperativ for vår grunnleggende kjønnsforståelse. Sett i forhold til dette biologiske imperativ vil all form for samkjønnet seksualitet være, i beste fall, mangelfull. Det kan derfor ganske enkelt ikke være et ideal for noen, og blir dermed et tap i stedet for en vinning.

Samkjønna involveres følgelig i ulike former for ubiologisk kjønnsbruk. Slik praksis blir det vanskelig å være eksplisitt om i offentlig ordskifte, men konsekvensen av dette gir seg, spesielt for mannlige homofile, utslag i en ikke ubetydelig øket risiko for alvorlig helseskade, og dødelige helsetilstander (blant annet alvorlige infeksjonssykdommer, kjønnssykdommer, samt kreft – endetarmskreft er nå spådd å bli en alvorlig utfordring i homofile miljø).

– Dei unge burde høyre på oss

Ørsta-pastor vil demonstrere i fleire byar mot Bygdepride.


Det bør også uroe sterkt at partnervold nå viser seg å være betydelig høgere i homofile forhold enn heterofile (to studier som støtter dette er gjengitt i The Advocate som er det største LGBT-tidsskriftet i USA, og et oppslag i BBC magazine). Ikke minst vil det overraske at de høyeste tall finnes i lesbiske forhold.

Om vi mener at mennesket er et fornuftig, moralsk vesen, følger det at vi alle er kallet til å definere, oppholde og strebe etter de høyest mulige etiske ideal. Som minimum vil dette måtte innebære at man respekterer og underordnes de anatomiske og fysiologiske forutsetninger som våre kropper er gitt. Dette er faktisk ideen bak ordet helse!

I en tidsalder da millioner går langt i livsstilsendringer for å finne hvordan man best mulig kan innrette seg etter den beste forståelse av kroppens fysiologi, har homoaktivismen gått motsatt vei i en bagatellisering og fornektelse av kroppens imperative kjønnsdesign og bygger sin lykke- og frihetsforståelse på en tese om subjektiv egendefinisjon kontrært til de biologiske og fysiologiske realiteter.

Bygdepride

Nye tider for homofile på bygda

Som ung homofil visste Tore Holte Follestad at han måtte flytte frå Ørsta og kome seg til Oslo. Tre tiår seinare er heimbygda klar for Bygdepride.


Hvordan den enkelte velger å leve sitt liv legger jeg meg ikke bort i. Jeg har i utgangspunktet ikke noe spesielt behov for å agitere på noe vis, men når homopropagandaen nå intensiveres, også i vårt nærmiljø, er det på sin plass å si sin mening.

Som agitatorisk, presumptivt samfunnsbyggende aktivitet (som arrangørene mener seg å stå for jf. SmP 27/4) er Bygdepride forfeilet. Verken dens kjønnsfilosofi, eller det fysiske uttrykk slike arrangement har er særlig tiltalende.

Arne Roaldsnes
Bosatt på Voss, jobber i Ålesundsområdet

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.