«Pride – i kjærleikens namn»

Kulturministeren og landbruksministeren om Bygdepride.

Trine Skei Grande, partileiar (V) og kulturminister og Jon Georg Dale landbruks- og matminister (Frp). 

Leserinnlegg

Å skape eit samfunn der ein kvar kan elske kven han eller ho vil, er ikkje noko som er reservert store byar. Det er vårt felles ansvar. Og i dag går vi for å vise at fridommen til å vere og elske kven vi vil, alltid vil vinne over kreftene som hevdar noko anna.

Vi som er oppvaksne på bygda veit at det er fantastisk. Det var trygt å vekse opp ein stad der alle kjenner alle, og heile bygda stiller opp når det er dugnad for idrettslaget. Men i både bygd og by kan det vere store utfordringar. Det er ikkje alltid enkelt å vere den som skil seg ut når alle kjenner alle. Jo tettare nettverka er, di sterkare vert ofte einsemda.

Klart for fire dagar med Bygdepride i Ørsta og Volda

Ventar storinnrykk til Bygdepride

– Dette skal bli livleg! Folk må slå seg lause, kjøpe flagg og vere med i paraden, seier Rune Sæbønes før opninga av verdas første Bygdepride.


Når alle veit alt, er det ingen stader å gøyme seg. Og då kan løysinga verte å gøyme seg bak noko ein ikkje er.

Slik vil vi ikkje ha det. Difor gler vi oss til å gå i Noregs fyrste Bygdepride i Ørsta og Volda. I dag gøymer vi oss ikkje i einsemd, men syner i staden fram kjærleiken i fellesskap. Retten til å vere annleis er ein sentral del av fellesskapen. Vi er oss sjølve, og vi er det saman. Det skal ikkje vere naudsynt å flytte til fridom, vi kan krevje vår fridom akkurat her vi bur.

Skal vi oppnå fridom for kvar einskild må vi ta ansvar for kvarandre. Det gjeld også fridomen til å elske kven vi vil.

Verda over kjempar liberalarar for denne retten. Fleire hendingar dei siste åra har vist oss at kampen ikkje er over, verken i demokratiske statar eller i autoritære land.

Bygdepride

Nye tider for homofile på bygda

Som ung homofil visste Tore Holte Follestad at han måtte flytte frå Ørsta og kome seg til Oslo. Tre tiår seinare er heimbygda klar for Bygdepride.


Over heile verda får vi nyhende om forfølging, fengsling og trakassering. Noreg er eit av verdas beste land å bu i, også for LHBTI+-personar. Det skal vi vere stolte av og byggje vidare på. Det gjev oss også eit ansvar for å gå føre. Å elske er ein menneskerett uansett nasjonalitet, religion og kultur.

Ja, vi er komne langt. Vi har vunne viktige kampar. Både ved opphevinga av forbodet mot homofile handlingar i 1972, partnarskapsloven i 1993 og felles ekteskapslov i 2008. Vi lovar å halde fram med kampen. Det er framleis ein lang veg å gå. Difor går vi saman i dag. Difor vil vi fortsetje å gå, så langt det er naudsynt for å nå rause fellesskap der alle kjenner seg fri til å vere akkurat kven dei vil vere.

Synspunkt om Bygdepride:

«Homopropagandaen»


Uansett om du bur i ein stor by, eller ei lita bygd der alle kjenner alle. Uansett kven du er og kven du elskar.

Vi er stolt og glad for at det vert skipa Bygdepride i Ørsta og Volda. Dei går føre og viser veg når det gjeld toleranse, fridom og mangfald også når det gjeld kjærleiken. Vi vonar du blir med og går for å vise at fridomen til å vere som ein er, alltid vil vinne over kreftene som hevdar noko anna. Vi går ikkje berre for Ørsta og Volda. Vi går for alle samfunn, små som store. Vi vonar gatene vert fylt med von og kjærleik i kveld og gler oss til å gå saman med dykk

Finst det ein betre måte å bruke ein maidag på enn å feire kjærleiken?

Trine Skei Grande
Partileiar (V) og Kulturminister

Jon Georg Dale
Landbruks- og matminister (Frp)