Synspunkt:

«År 2037: Møreaksen skrinlagt»

Møreaksen i en fremtidsvisjon: Politikere er glade for at de ikke gikk videre med prosjektet.

Møreaksen i en fremtidsvisjon: – At erfarne politikere i fylket vårt mener at svaret på disse utfordringene og mulighetene er en undersjøisk tunnel til flerfoldige milliarder i både investering og drift, vitner om ei ligning som ikke er i balanse, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon, Møreaksen. 

De som prøvde å springe gjennom nødutgangene ble raskt oppslukt av de giftige røykgassene

Vignettbilde 

Leserinnlegg

Nå går det autonome el-ferjer over Moldefjorden og overfartstiden er 20–25 minutt, avhengig av hvordan det autonome systemet tilpasser farten til en rekke faktorer. I tillegg er det god kapasitet til ekstra batteri. Disse benytter kjøretøyene seg av, slik at de kan lades mens de blir fraktet over fjorden. Spesielt gunstig er dette for vogntog og busser. På den måten får sjåførene hviletid, samtidig som kjøretøyene deres blir ladet på vegen.

Uten lading og hviletid

Alternativet ville vært en enorm ned- og oppstigning via Møreaksen. Uten lading og hviletid.

Politikere som i 2018 var veldig tilhengere av Møreaksen har i ettertid uttalt at de nok var litt naive som ikke evnet å ta inn over seg hvordan utviklingen ville bli på dette området.

Skrinla utredning av Romsdalsaksen

Etter en meget intens debatt bestemte fylkesutvalget med åtte mot fem stemmer å ikke be om en utredning av Romsdalsaksen.


Og da sikter de også til de to ulykkene som oppsto i moderne undersjøiske tunneler i Norge på begynnelsen av 2030-tallet. I begge tilfeller var det tunge elkjøretøy som var involvert, og i begge tilfeller begynte kjøretøyene å brenne.

Uvitende politikere var ikke klar over at energien ved en slik brann er enormt mye større enn ved et fossildrevet tilsvarende kjøretøy, og de som prøvde å springe gjennom nødutgangene ble raskt oppslukt av de giftige røykgassene. Ingen av de involverte overlevde i noen av de to ulykkene. Alt snakk som samfunnsnytte fra politikerne kunne elegant legges i en skuff og låses igjen.

Nærmere jobbene

Bypakkene i Molde og Ålesund kom tidlig på 2020-tallet, og har i stor grad bidratt til at andelen som sykler og kjører kollektivt er mye høgere nå enn i 2018. Som et resultat av dette begynte folk i større og større grad å bosette seg nærmere der jobbene var.

Då få hundre personene som nå i 2037 pendler mellom Molde og Ålesund slipper å gjøre det daglig. Teknologien som benyttes har ført til at skillet mellom fysiske og virtuelle møter i praksis er visket ut, og langt flere har hjemmekontor nå enn i 2018.

Alt snakket i 2018 om å bruke milliarder av kroner for å skape en større bo- og arbeidsmarkedsregion med Møreaksen-prosjektet er noe alle politikere er glade for at de ikke gikk videre med. Regionen skapte seg nemlig selv. Da ved hjelp av IKT – ikke undersjøiske tunneler.

Sve setter foten ned for ferjefri E39

Frank Sve nekter å bruke milliarder på ferjefri E39 så lenge staten ikke bevilger mer penger til fylkesvegene.


Bedre veier

Vegene fra Årø og nordover, samt fra Vestnes og sørover ble kraftig forbedret utover 2020-tallet. Ettertiden har vist at det i sum var langt billigere og smartere å satse på bedring av vegene mellom ferjene fremfor Møreaksen-prosjektet. Den 100-lappen som folk mellom Vestnes og Ålesund, og mellom Molde og Kristiansund, totalt sett betaler for disse vegene, gjør de gladelig når vegene er blitt så gode og sikre som de er nå.

Tilbake til 2018

I motsetning til hvordan Orten & Co bruker samfunnsnyttemodellene til Torger Reve og hans kompanjonger, så er denne fremtidsvisjonen realistisk. Det kommer til å skje veldig mye spennende når det gjelder drift av både kjøretøy og ferjer de neste ti årene, og etter hvert vil måten vi forflytter oss på og type arbeidsplasser også endre seg. Det er også sannsynlig å anta at turisme blir enda viktigere for fylket vårt.


At erfarne politikere i fylket vårt mener at svaret på disse utfordringene og mulighetene er en undersjøisk tunnel til flerfoldige milliarder i både investering og drift, vitner om ei ligning som ikke er i balanse. Og alle som har gått på skolen vet at ei ligning i ubalanse gir dårlig uttelling.

Ørjan Bell
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.