Lesarinnlegg om kommunesamanslåing:

«Giske saman med Ålesund?»

Giske: Nye drøftingar er på gang for å avklare om Giske kommune skal bli ein del av nye Ålesund. Her er øya Giske i forgrunnen med Valderøya og delar av Ålesund bak.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Dette er eit svar til Britt Valderhaug Tyrholm.

Du ivrar for å slå Giske kommune saman med Ålesund. Grunnskulen gjekk du på Vigra, der fekk du mellom anna symjeopplæring. Symjehallen vart bygd av Vigra kommune, ei kommune som etter den tid hadde gode tilbod. I dag hadde det aldri blitt bygd symjehall på Vigra, slett ikkje om oss var med i Ålesund kommune. Det ville gitt eit dårlegare tilbod til borna på Vigra.

Til kommunestyrerepresentantene i Giske kommune:

Leserinnlegg: – Ja til nye Ålesund

Jeg ser at forslaget om at Giske kommune bør gå inn i forhandlinger med nye Ålesund kommune ble nedstemt i formannskapet i Giske kommune.


Samarbeid er eit gode både for små og store kommunar. Ser ein til Danmark slik regjeringa sa ein skulle gjere, har det interkommunale samarbeidet auka etter kommunesamanslåingane. I København by som har tretten kommunar har alle kommunane samarbeid, frå den største, København kommune, som har ca. 600.000 innbyggjarar, til den minste som har ca. 14 000. Ein kan merke seg at ikkje ei av kommunane i København ville slå seg saman då det var kommunereform i Danmark, og ikkje ei vart slege saman. Har du gløymt demokrati/folkestyre?

Vil drøfte med Ålesund

Giske skal i dialog om nye Ålesund.


Aina Strand frå Arbeidarpartiet var varaordførar i Skodje, ei kommune som blir rekna som forholdsvis lita med knappe 5.000 innbyggjarar, ho trekte seg frå politikken og sa til Smp i samband med det: «Og dokumentbunkane du skal lese og sette deg inn i før møta følast av og til endelause. Eg har konstant gått med ei kjensle av at det er dokument eg burde ha sett meg inn i, seier ho. – Skal ein ha nokon som helst funksjon som politikar må ein kunne sette seg så godt inn i sakene at ein kan foreslå eventuelle endringar eller tillegg. Er ein ikkje i stand til det, så er det byråkratane som styrer kommunen, ikkje politikarane.»

Les kva ho seier, som politikar føler ho at dokumentbunkane er endelause, og det er ikkje mogleg å setje seg godt inn i sakene.Er ein ikkje i stand til det er det byråkratane som styrer kommunen, ikkje politikarane, seier ho.

Giske kommune startar drøftingar med nye Ålesund

Giske kommune startar drøftingar med nye Ålesund

– Vi trenger oss ikkje på, men vil ha avklart kva Giske kan oppnå med å bli med i nye Ålesund.


Dette syner at demokratiet/folkestyret ikkje fungerer godt sjølv i ei kommune med ca. 5.000 innbyggarar, og det vert dårlegare til større kommunen er. I nye Ålesund blir dokumentbunken langt større enn i dagens Skodje kommune.

Jo større kommune jo dårlegare demokrati.

Ivar B. Roald
Vigra

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.