Ytring:

«Digital kompetanse trengs nå»

En kartlegging som nylig ble overlevert svenske myndigheter viser at det er en mangel på digital kompetanse både i offentlig og privat sektor. Det er ingen grunn til å tro at det står så mye bedre til i Norge.

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix 

Leserinnlegg

Vi satser på programmering og digitalisering i grunnskolen, øker massivt antallet studieplasser i IKT og satsingen på IKT-forskning. Det er gode tiltak, men de tar for lang tid. Jeg tror dessverre ikke samfunnet i dag har kompetanse nok til å løfte de digitaliseringsprosessene som trengs. Vi må videreutdanne eksisterende arbeidskraft i mye større grad. Folk flest skal ikke bli programmerere, men må løftes opp på et høyere kunnskapsnivå om hvordan utnytte digitalisering mer effektivt, og ikke minst hvordan ivareta personvern i egne systemer.

Regjeringens reform «lære hele livet» er en god start for å skolere eksisterende arbeidsstokk. Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg om etter- og videreutdanning som vil gi et viktig kunnskapsgrunnlag for reformen. Utvalget skal undersøke hvilke behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible tilbud. Utvalget skal også undersøke om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg. Ansatte i både offentlig og privat sektor trenger mer digital kompetanse, og vi trenger det nå. Det er derfor gledelig at det i RNB for 2018 er satt av 10 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Høyskoler, universiteter og fagskoler kan søke på midlene sammen med bedrifter og næringsliv. Det haster å komme i gang!

Marianne Synnes (H)
Stortingsrepresentant, Utdannings- og forskningskomiteen

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.