Fôrkrisa:

«Tørken kan ramme alle»

For de fleste er godt og varmt være bare en nytelse.

TØRKE: Den rekordvarme sommeren i år ført til tørkekrise for norske bønder.   Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Alle som har et jordstykke som ikke er i bruk må forsøke slå det enten til rundball eller benytte finværet å tørke og pakke høyet

Stein Brubæk
Leserinnlegg

Men dessverre har været en ulempe, nemlig tørke og reduserte avlinger for bonden. Selv om det ikke er like dramatisk her i fylket som for andre deler av landet så får sterkt reduserte avlinger også andre steder i Norge store konsekvenser for hele nasjonen.


Tørraste på over tretti år

Graset blir kortare og straumrekninga høgare. For våren og forsommaren vart knusktørr.

Redusert kornavling vil gi høgere pris for både kraftfor og andre matvarer. Lite gras til vinterfor kan gi nedslakting av buskap, overproduksjon og lav pris til bonden. Dette forplanter seg neppe til forbrukeren men kan resultere i at produksjonen kan ta flere år til å ta seg opp igjen. Da kan det kan slå ut for forbrukeren i form av høgere matvarepriser.

Klar oppfordring frå grunneigar i Ørskog: Slå alt gras som kan slåast

Fem-ti mål kan berge ei ku

I Ørskog ligg grasballane klare og tinga vekk.

I mellomtiden risikerer mange bønder å gå konkurs siden de har basert seg på en stabil og høy produksjon for å betjene stor gjeld.

Situasjonen krever en nasjonal dugnad. Regjeringen og faglagene må gå gjennom regelverket for å forsøke bidra til at konsekvensene blir minst mulige for både bonden og forbrukeren. Alle som har et jordstykke som ikke er i bruk må forsøke slå det enten til rundball eller benytte finværet å tørke og pakke høyet. I år kan det også bli lønnsomt å høste og selge for selv fra små arealer. Så må kommunene sørge for at eiere av landbrukseiendommer ivaretar driveplikten.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no


I fjor var det altfor vått på Nordvestlandet - i år er det tørke for bøndene:

– Ekstremt krevjande, seier ministeren om fôr-mangel

Det er tørke, eitt år sidan blaute markar ga avlings-svikt på Vestlandet.

Det er på tide å fokusere på betydningen av nasjonal matproduksjon til beste for oss alle. La oss alle ta et tak NÅ og så reflekterer vi over hvor sårbart vi har gjort landbruket gjennom feilslåtte politiske tiltak når sommeren er over.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!