Leserinnlegg om avgifter på luftfart:

«Avgifter er penger ut av vinduet»

Sunnmørsposten skriver på lederplass den 19. juli at det er vanskelig å komme utenom bruk av avgifter for å redusere utslipp av klimagasser fra luftfarten, men at det bør gjøres med kløkt.

SAS-fly Vigra-København.  Foto: Staale Wattø

Avgifter på luftfarten i Norge ikke vil redusere klimagassutslippene i Europa i det hele tatt

Torbjørn Lothe
Leserinnlegg

Sannheten er at avgifter på luftfarten i Norge ikke vil redusere klimagassutslippene i Europa i det hele tatt.

Klimautslippene fra luftfarten over Norge er regulert av EUs kvotehandelsregime. Det styrer utslipp fra luftfart, prosessindustri og energiproduksjon i hele EØS-området. Derfor har det heller ingen klimamessig hensikt å ilegge luftfarten CO2-avgift på drivstoffet eller å påby innblanding av bio-jet. Innen 2030 vil utslippene fra kvotepliktig sektor i EØS-området falle med 43 prosent, uansett hva Norges klimaminister gjør.

Her kan du lese Sunnmørspostens lederartikkel:

Leder, 19.juli 2018:

«Vi må belønne dei som tek meir utsleppsvennlege alternativ»

Skal vi nå dei klimapolitiske måla Norge har forplikta seg til, må kvar og ein av oss ta nye val i kvardagen.


Ekstra avgifter på luftfarten i Norge er en ekstra bør på norske passasjerer og norsk næringsliv uten klimaeffekt. Ekstra utslippskutt fra luftfarten i Norge, vil bli oppveid av økte utslipp fra andre i EUs kvotesystem.

Bare ved Ålesund lufthavn blir det betalt 48 millioner kroner i flypassasjeravgift i året. Det er mye.

Flypassasjeravgiften og CO2-avgiften kommer på toppen av en rekke andre avgifter passasjerene betaler for å dekke alle kostnadene for drift av flyplassene, samt merverdiavgiften, som har økt fra 8 til 12 prosent på fire år.

51 prosent av en flybillett mellom Vestlandet og Oslo er avgifter: 24 prosent går til Avinor, 15 prosent er passasjeravgift og andre avgifter og 12 prosent er merverdiavgift.

Bare 49 prosent er igjen til å betale for drift av fly, lønne ansatte etc.

Både Høyre og Fremskrittspartiet har landsmøtevedtak på fjerne flypassasjeravgiften, men det skjer ingen ting.

Venstre, som smykker seg med å være gründernes og de små bedriftenes parti, løfter ikke en finger, enda de vet godt at luftfarten er en del av EUs kvotesystem.

Norges første elfly på vingene med Solvik-Olsen om bord

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er passasjer når Norges første elfly går på vingene mandag. Elfly-teknologien gleder Framtiden i våre hender.


Prisen på CO2-kvotene er mer enn tredoblet det siste året. Kvoteprisen vil antakelig fortsette å stige fram mot 2030 for at utslippsmålene skal nås, fordi det stadig vil bli dyrere å foreta dypere kutt i utslippene, selv om teknologiutviklingen bidrar til å gjøre det enklere.

Nordmenn blir fremstilt som om vi er umettelige når det gjelder å fly. Sannheten er at veksten i luftfarten de siste årene ikke skyldes nordmenn, men utlendingers reiser til og i Norge. Flyet er et fantastisk fremkomstmiddel for oss som ofte må reise langt, men vi gjør det ikke for moro skyld.

Faktum er at innlandsreiser nesten har stått på stedet hvil de siste tiårene etter å ha økt fra 1 millioner passasjerer i 1965 til 10 millioner passasjerer i 1995, og er nå vel 14 millioner passasjerer. Også nordmenns utenlandsreiser ser ut til å ha flatet ut.

Sunnmøringer burde skjønne at de kaster penger ut av vinduet når de vil ha ekstra avgifter på luftfarten i Norge, hvis målet er å redusere klimagassutslippene i verden.

Torbjørn Lothe
Administrerende direktør, NHO Luftfart

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.


Hadde bestilt tur til Gdansk – fikk ikke bli med flyet

For en måned siden bestilte Knut Støbakk flytur til Gdansk med Wizzair. Da han møtte på Vigra søndag fikk han ikke bli med flyet.