Lesarinnlegg om nytt sjukehus i Molde:

«Sjukehuset i nordfylket»

Krympe? Det er usannsynleg å redusere prisen med 30 prosent om ein skal behalde planlagt areal og volum på det nye sjukehusbygget på Hjelset, meiner Arnljot Worren. 

Dette kan ikkje forklarast på annan måte enn at dei har gått bananas i «godtebutikken»

Arnljot Worren
Leserinnlegg

Etter ein Al Capone inspirert prosess rundt sjukehusplasseringa i nordfylket, som enda med at eit frå før fraksjonert fylke, vart sprengt i fillebitar, skulle ein tru at ei viktig målsetting for det nye styret i HMR var å skape tillit.

Det nye styret har naturlegvis ikkje ansvaret for den vellykka sprengingsoperasjonen, den var regissert frå Molde i eit tett og godt samarbeid med HMN med god hjelp frå ein stotrande og retningsvill eksstyreformann.

Det har heller ikkje ansvaret for forprosjektarbeidet for det nye sjukehuset på Molde, men dei har ansvaret for forklaringa knytt til den betydelege prisoverskridinga som vi vart kjent med for nokre veker sidan.

Om tillitsbygging stod på agendaen, så trur eg den vart utsett til neste styremøte. Forklaringa held ikkje vatn.

Snart starter rehabiliteringen av fasaden:

Slik blir sjukehuset i Ålesund

Tidlig i august rigges det klart for å starte arbeidet med å fornye fasaden på Ålesund sjukehus.


Prisnivået i eit prosjekt blir lagt alt i forprosjektfasen. Hovedparametera er areal, volum og PBL (Plan og Bygningslova). Så vert det gjort tilval som går på kvalitet og estetikk. Så vert det gjort feilval på system og logistikk. Til slutt kjem «kjekt å ha» elementa.

Hovedparametera utgjer den desidert tyngste delen, og med alt statistikkmaterial prosjektleiinga har tilgjengeleg, er pris-sprekken uforståeleg, og dette kan ikkje forklarast på annan måte enn at dei har gått bananas i «godtebutikken» eller at storleiken på prosjektet ikkje står i høve til budsjettet.

Sjøl forklarar dei det med val av entrepriseform, men slik saka vert framstilt i avisene, stemmer ikkje det.

Dei vel same entrepriseform, men overlèt til entreprenørane å velje kvalitetar og duppedittar (les tilval).

Mellom desse tilvala er mellom anna alle element som dannar grunnlaget for årskostnadene/drift og vedlikehald i bygget si levetid, og som storsamfunnet skal betale.

Nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal

Styret avlyser byggekonkurransen

Styret i Helse Møre og Romsdal avlyste onsdag byggekonkurransen for det nye akuttsjukehuset i Molde. Nå skal Sykehusbygg forberede en ny anbudskonkurranse, som de mener kan få ned prisen.


Slik håpar dei å kunne unngå ein reduksjon i areala. Så lagar dei eit poeng av terrassane. Dei skal redusere terrassane!

Overskridinga var vel på ca. 900 mill. Om dei har vore for sløve i tilvala, så representerer det neppe meir enn 500 mill. Resten, 400 mill., må då vere terrassar.

Eit reknestykke, med eit lite atterhald, fortel oss at dei må ta bort 90 mål med terrassar! Mi erfaring med sjukehus skriv seg heldigvis stort sett frå sjukebesøk, men det er vel framleis slik at behandlinga skal skje innandørs?

Skanska om helseforetaket: – Svært uryddig

Skanska vurderer å saksøke Helse Møre og Romsdal

Onsdag avlyste styret i helseforetaket anbudskonkurransen om bygging av nytt sjukehus i Molde. Nå vurderer Skanska, en av tilbyderne, rettslige skritt. Den andre entreprenøren, BetonmastHæhre, vurderer også erstatningskrav.


Min konklusjon er at det er usannsynleg å kunne oppnå ein prisreduksjon på 30 % om areal og volum skal behaldast, ikkje ein gong om ein bygg «gårdagens sjukehus».

Ser at direktøren i Sjukehusbygg forlèt posten sin nyleg. Meldinga kom utan forklaring, men det er ikkje usannsynleg at ho har gjort seg opp same tankane som eg.

Arnljot Worren
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.