Boliger for utviklingshemmede:

«Dårlig egnet som avlastningshjem»

Avlastningsboliger: Kommunen har avlastningsboliger i lokalene der Nevrohjemmet holdt til før.   Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Ifølge førsteside oppslag i Sunnmørsposten 19. juli uttaler Janne Muri, lokallagsleder i Norsk forbund for utviklingshemmede, at det er trist og smålig av borettslaget Furmyr IV å ikke være rause nok til å inkludere utviklingshemmede barn og unge i sitt bomiljø.

Før Janne Muri kritiserer borettslaget, burde hun sette seg inn i de faktiske forhold. Det er Ålesund kommune som har ansvar for den nåværende situasjonen. Kritikken bør rettes dit og ikke til borettslaget.

Kommunen er kjent med at lokalene er dårlig egnet som avlastningshjem for utviklingshemmede barn og unge, og en parkeringsplass er deres nærmeste uteareal.

Lokalene er heller ikke lydisolert til å bli benyttet av dem som har en utagerende og krevende atferd. Banking i vegger og skjærende hyl som høres på lange avstander, oppleves stadig vekk. De ansatte bruker hørselvern for å begrense lydnivået.

Ikke tilpasset unge

Funksjonshemmede barn og unge får ikke barne -og avlastningsboliger som er tilpasset hvert enkelt barns behov, med uro, søvn- mangel, utagering og økt bruk av tvang som resultat.


Dette skaper utrygghet, og at det er en belastning for oss som har vårt hjem i borettslaget, er det ingen tvil om. Det er kort sagt en helt uholdbar situasjon.

Flere ganger har små barn som enten tilhører borettslaget eller er på besøk, blitt veldig redde og utrygge.

Det er selvfølgelig ikke de utviklingshemmede brukerne som kan lastes for denne situasjonen, og heller ikke de ansatte ved avlastningshjemmet. De prøver å gjøre så godt de kan, men som tidligere nevnt er det kommunen som er den ansvarlige. Det er kommunen som tildeler avlastningsoppholdene, og det er kommunen som i sin tid vedtok at lokalet skulle leies til dette formålet.

– Haster å skaffe boliger

Jan Rune Johannessen etterlyser nye rutiner.


Det er derfor ikke korrekt som Janne Muri uttaler, at vi borettslaget ikke kan inkludere utviklingshemmede barn og unge i vårt bomiljø. Hun bør forstå at lokalene ikke er egnet som avlastningshjem, spesielt ikke for dem som har en utagerende atferd.

Vi ser fram til at kommunen nå i løpet av august måned gjør en rokering av noen av de mest utagerende brukerne ved avlastningshjemmet, og oppfordrer samtidig til at bygging av nye og gode boliger snarest blir satt i gang. For det er på tide at de utviklingshemmede barn og unge får et godt og egnet tilbud.

Kari Gaaseide
Beboer i borettslaget Furmyr IV

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.