Synspunkt om rederinæringen:

«Ålesund som sjøfartsby»

Historien om Farstadrederiet burde være en inspirasjon for folk i vårt distrikt til å tenke fremover henimot ny stor skipsfartsvirksomhet i Ålesund, skriver Oscar Dag Larsen i dette innlegget.

Historie: Oscar Dag Larsen tar i dette innlegget et tilbakeblikk på skipsfartshistorien til Ålesund, blant annet på betydingen av Farstad-rederiet, et rederinavn som er i ferd med å bli borte. 

Jeg mener at familien Farstad har skrevet sitt navn med gullbokstaver i byens historie

Oscar Dag Larsen
Leserinnlegg

Vi har alle lest i avisene om de senere års krise i mange næringer, herunder skipsfartsnæringen. Det ser for tiden ut til å være liten interesse for utbygging av større skipsfart her i byen. Jeg vil i den anledning få lov til å minne om at der har vært lignende forhold tidligere i Ålesunds historie.

I den anledning vil jeg nevne at min bestefar Oscar Larsen (1880–1962) i 1915 tok initiativet til å starte Aalesunds Dampskipsrederi AS. Rederiet gikk til innkjøp av følgende båter: S/S Skolma, S/S Hessa, S/S Raa, S/S Eika og S/S Ontaneda. Henimot 1930 var der lite kapital i dette selskapet, og der ble holdt generalforsamling for å drøfte hva man skulle gjøre videre. Min bestefar foreslo under møtet at de gjenværende midler skulle satses i å kontrahere et nytt tankskip, hvilket antakelig ville ha vært en god investering for fremtiden. Men forslaget ble nedstemt.

Aksjonærene ville ha penger ut av selskapet, de ville ikke satse på nytt, slik forholdene var. Da min far Karsten Larsen gikk sammen med sin far fra møtet, sa min bestefar til min far: «Det vil gå veldig lang tid Karsten før det blir større skipsfart i Ålesund.»

Og han fikk jo rett i det.

Men så begynte det å skje ting. I 1959 overtok et interessentskap v/Sverre Farstad & Co en bulk-carrier på 10.000 tdw, bygget ved Haugesund Mek Verksted og Sverre Farstad, som var en stor forretningsmann, utviklet sin forretning til å bli et stort rederi innen forskjellige segmenter.

Jeg har snakket med mange ansatte som har arbeidet for Sverre Farstads rederier, og alle har uttrykt stor glede og anerkjennelse overfor familien Farstad i flere generasjoner.

De arbeidet i et solid rederi, og satte stor pris på den personlige kontakt med skipsrederen. I alle de senere år har rederiets store virksomhet hatt betydelig positive ringvirkninger for hele det sunnmørske næringsliv.

Dette faktum har lett for å bli glemt i en tid hvor hele bransjen har vært gjennom store vanskeligheter. Jeg mener at familien Farstad har skrevet sitt navn med gullbokstaver i byens historie.

Opplever kutt i Ålesund som løftebrudd

Sverre Andreas Farstad er svært overrasket over de store kuttene som nå rammer Solstad Farstad i Ålesund. Han føler det som et løftebrudd og mener at Kristian Siem hadde vært en bedre løsning for selskapet.

Minst 1700 færre ansatte på Sunnmøre:

Hver tredje ansatt i lokale rederi har mistet jobben

Langt flere enn ventet mistet jobbene i norske rederier i fjor. Hos lokale rederi er en tredel av de ansatte forsvunnet de siste to årene.


Historien om Farstadrederiet burde være en inspirasjon for folk i vårt distrikt til å tenke fremover henimot ny stor skipsfartsvirksomhet i Ålesund. Når vi ser hva Per Sævik i Fosnavåg har klart å skape på mange områder – med fenomenal utholdenhet og dyktighet – så bør Næringsforeningen i Ålesund ta opp spørsmålet om kanskje å bringe sammen investorer som kan skape noe nytt og stort. Det har vært sagt at gamle Sigval Bergesen i Stavanger skal ha uttalt: «Skipsfart må det satses på når man er i en bølgedal».

Kanskje kan vi i Ålesund ta lærdom av disse kloke ord?

Oscar Dag Larsen
Ålesund