Lesarinnlegg:

«Nordøyvegen - ein veg til framtida»

Positiv til Nordøyvegen: Einar Landmark trur Nordøyvegen kan gjere det lettare å utnytte anna potensial når oljealderen tek slutt. 

Det er no tida er inne til å bygge ut kommunikasjonane og infrastrukturen som skal gjere det lettare å utnytte anna potensial når oljealderen tek slutt

Leserinnlegg

Under ein telefonsamtale 11.9. med Hermod Arne, 94 år gamal utflytta ørsting busett i Bergen, lova eg å skrive ein artikkel for Sunnmørsposten om Nordøyvegen. Han var sterkt oppteken av at optimismen måtte vinne fram, at samfunnet måtte investere i infrastruktur for å førebu seg på krava som framtida vil stille og at politikarane bør sjå potensialet for utvikling som øyane på Sunnmøre har.

Eg hugsar ein annan telefonsamtale, i 1982, med Øystein Østensen Goksøyr, om korleis han hadde arbeidd for å få gjennomslag for Runde-brua, som stod ferdig det året. For det første må ein vere overtydd om at ein har ei god sak for framtida, sa han. Dernest må ein arbeide utan stopp så lenge som trengst og aldri å gi seg om ein møter skepsis og får nei. Så fortalde han konkret om arbeidet.

Samfunnet si investering i bruene som knytte saman øyane i Herøy var framtidsretta og viktig for den vidare utviklinga i området. Det same var Eiksundsambandet og Giske/Ålesund-tunnelane. Ikkje berre var det viktige og gode saker, dei var naudsynte for utviklinga, alle ser det i dag.

– Det er forferdeleg spanande:

Fryktar for ferjer til evig tid

Dei håper framleis på Nordøyvegen.


No er turen komen til Nordøyane. Også der har mange stått på for ei god sak, lenge og vedvarande, og ikkje gitt opp for skepsis, pessimisme og motgang. Tidsmessige kommunikasjonar også for desse øyane er heilt avgjerande for ei positiv framtidig utvikling. Ferjene vil ikkje i framtida tilfredsstille behova for ein tenleg person- og varetransport, dei vil vere eit veksande hinder for å vere konkurransedyktig med andre område. Problemet med det er ikkje at det vil skje utvikling andre stadar, men at samfunnet ikkje nyttar seg av utviklingspotensialet på desse øyane.

Folket på Nordøyane har vist gjennom generasjonar at dei kan stolast på når det gjeld å utnytte ressursar, teknologi og marknader til busetting, næringsliv og verdiskaping, til gode for både folket som bur der og samfunnet. Folket på desse øyane har ofte gått i spissen for å gjennomføre naudsynte omstillingar og utnytte nye moglegheiter skapt av utviklinga. No treng dei å få oppgradert kommunikasjonane slik at det blir lettare å realisere nye initiativ i framtida.

Tidsplanen for Nordøyvegen ryker

Nordøyvegen blir trolig utsatt

Vegvesenet ber om frist til januar


Den gunstige økonomiske situasjonen som Noreg har opparbeidd seg gjennom olje- og gassverksemda, vil vare ved i nokre få tiår til. Det er no tida er inne til å bygge ut kommunikasjonane og infrastrukturen som skal gjere det lettare å utnytte anna potensial når oljealderen tek slutt. Det vil tene heile Sunnmøre å knyte fastlandet til Nordøyane.

Einar Landmark
Ørskog

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.