Leserinnlegg:

«Fjern trynefaktoren – innfør anonym retting av prøver»

Vil ha anonymitet: Unge Høyre vil ha anonym retting av heldagsprøver og andre viktige prøver. Illustrasjonsfoto. 

I dag opplever mange elever at de ikke bare blir bedømt etter hva de presterer faglig

Innleggsforfatter: Falk Daniel Øveraas. Leder av Møre og Romsdal Unge Høyre. 

Leserinnlegg

I Elevundersøkelsen svarer to prosent av norske elever at de blir mobbet av voksne på skolen. 16 prosent av dem som blir mobbet sier at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. Mange elever opplever at læreren ikke liker dem, eller at han eller hun er forutinntatt. De samme voksne skal sette karakterer på elevene. Sånn kan det ikke være. Vi må ha et system som sikrer rettferdige karakterer for alle.

Anonym retting

I dag opplever mange elever at de ikke bare blir bedømt etter hva de presterer faglig. De blir også dømt for hvordan de ser ut, hvor de kommer fra og hvordan de oppfører seg. Det kan være alt fra hva de mener eller hvem foreldrene deres er til hvilket parti de støtter. I beste fall gjør det at de har et dårlig år med den læreren. I verste fall gjør det at de ikke kommer inn på drømmestudiet.

Alle elever har rett på en rettferdig karakter. Det er ikke godt nok at de fleste får riktig karakter eller at mange har det helt fint med læreren som underviser dem. Det skal ikke være nødvendig å lure på om læreren ga deg en treer fordi du fortjente det eller fordi læreren ikke liker deg. Derfor vil vi i Unge Høyre ha anonym retting av heldagsprøver og andre viktige prøver.

Alt å vinne

Lærerens tilbakemeldinger og tips til hvordan man kan få bedre faglig utvikling er selvfølgelig viktig. Det har læreren muligheten til å gi gjennom hele skoleåret og gjennom de vanlige leksene, gjennomgangene og testene elevene har. Heldagsprøven er kanskje den eneste store prøven man har i et fag, da fortjener også elevene å få en tilbakemelding som ikke handler om noe annet enn hvordan man har prestert på den prøven.

Med anonym retting har elevene alt å vinne, og lærerne har ingenting å tape. Elevene fortjener en rettferdig karakter, og det bør vi i Møre og Romsdal gi dem så fort som mulig.

Falk Daniel Øveraas
Ungdomskandidat Møre og Romsdal Unge Høyre

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.