KrF og vegvalg:

«Pålitelighet og ærlighet etterlyses»

Mangeårig KrF-politiker Leif Hovde har skrevet dette innlegget.  Foto: June R. Johansen

KrFU ønsker at KrF skal være et Kristelig Høyreparti

Leif Hovde
Leserinnlegg

KrFU har talt. Kristelig Folkeparti bør bli Kristelig Høyreparti! Politikk med kristent verdigrunnlag gjennomføres best sammen med partier som vil ha mest mulig åpen alkoholtilgang, mest mulig skattelette for de rikeste, flest mulig sjuke og eldre på anbud, færrest mulig immigranter og størst mulig frihet til å leve og handle akkurat som du vil. Jeg gremmes! I mine tidigere år var ungdommen radikal. Det var ungdommens privilegium og varemerke. Nå er ungdommen konservativ. Når i historien har konservativ politikk drevet fram endringer i samfunnet, til beste for de svakeste?

KrFU-lederen vil ha KrF inn i regjering

KrFU-leder Martine Tønnessen vil ha KrF inn i regjeringen og hun håper å få landsstyremøtet i ungdomspartiet med på det.


I alle år har KrF – og KrFU – hevdet at som sentrumsparti kan KrF samarbeide både til høyre og venstre. Er det kakepynt eller substans? I regjeringsspørsmål har det i alle fall alltid betydd til høyre.

KrFU-lederen sier: «Alle synes Frps politikk er problematisk, men vi må forholde oss til dem uansett. I regjering kan vi holde dem i øret». Det samme kunne hun si om Ap eller SV, men det gjør hun ikke. Jeg etterlyser ærligheten.

Frustrert over at KrFs unge ønsker å regjere med Frp

– Jeg er sint, skuffet og frustrert, sier fylkesleder Simen Bondevik etter at KrFU-landsmøtet med knapt flertall lørdag gikk inn for å søke regjeringsmakt.


KrFU sier at de kan samarbeide til begge sider, men de mener det ikke. KrFU ønsker at KrF skal være et Kristelig Høyreparti. Når vi ser bort fra Rødt og noen minipartier, er Frp og Venstre de to partiene som ligger lengst fra KrF politisk.

Slik jeg oppfatter ideen med et kristelig folkeparti, er at man i samfunnet vil være talsperson for de svake, de undertrykte og uvelkomne, de hjelpetrengende, kort sagt politisk fremme nestekjærlighet og forvalteransvar. Da må man se på praksis, ikke ideologiformuleringer. Å utelukke venstresiden fra slike vurderinger, vil være uærlig i forhold til det man sier er utgangspunktet.

Klar beskjed fra Møre og Romsdal KrF: – Vi kan ikke felle Erna

Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF, Randi Walderhaug Frisvoll, mener KrF ikke kan være med å felle Erna Solbergs regjering.


Dessuten har KrF sagt nei til å være støttepilar for Frp. Det må vi kunne stole på. Det er for øvrig noe underlig med denne trosbekjennelsen på to blokker. Det finnes andre, viktige skillelinjer i politikken. Men mediene elsker to-blokk-systemet. Ingen ting er som å få til hanekamp mellom to motstandere. Da slipper man å tenke at virkeligheten er mer komplisert. Har KrFU også falt i den grøfta?

Leif Hovde
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.