Ytring:

«Eg er stolt over å vere KrF-ar! Eg heiar på Knut Arild»

SPLITTA: Leiinga i KrF er splitta i synet på KrF-leiar Knut Arild Hareide sitt ønske om å regjere med Ap og Sp.  Foto: NTB Scanpix

Leserinnlegg

I dette innlegget har eg plukka ein del direkte sitat frå talen Knut Arild Hareide heldt til KrF sitt landsstyre 28. september. Gjennom desse sitata – og heile talen – grunngir Knut Arild etter mi meining på ein god måte kvifor det no er tid for å vende seg til Senterpartiet og Arbeidarpartiet (ikkje SV) for å sjå om det let seg gjere å få til eit samarbeid.

«KrFs politiske prosjekt er å ta tak i tre forhold for å bygge et varmere samfunn:

1. Vi vil slå ring om det som virkelig betyr noe for samfunnet. Verdier som gir forankring i kristne røtter, som gir trygghet og bygger tillit.

2. Vi vil bry oss om det som virkelig betyr noe for folks hverdag. Det skal være tid til det viktigste, enten det er til barna i familien, den enkelte elev i skolen, eller omsorg for de eldre og de som trenger det mest.

3. Vi vil ta tak i de store utfordringene i vår tid, det som virkelig betyr noe for vårt globale fellesskap, fattigdomsproblemene og klimautfordringen. I en tid der egeninteressen dominerer mer og mer internasjonalt - sier KrF: Mer samarbeid, ikke mindre.

Sentrum er fortsatt en politisk kraft i norsk politikk som det er umulig å komme utenom. Men sentrum i norsk politikk er ikke det det har vært. KrF er det eneste partiet som nå har reell vilje for å bringe sentrum sammen. Jeg konstaterer at det er ikke nok.

Det samarbeidsvalget vi gjør nå i høst - det er ikke et valg for all fremtid. Vi gjør et valg i lys av den politiske situasjonen nå. Slik vi alltid har gjort. Og uansett hvilket valg vi tar – vi vil være et kristendemokratisk sentrumsparti.

Dagens politiske landskap krever at vi tar modige valg. Mitt råd er nå at vi undersøker muligheten for hvilket politisk gjennomslag det er mulig å få gjennom et samarbeid med Krf, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, uten SV. Dette innebærer politikk med et størst mulig tyngdepunkt i sentrum. Vår stolthet ligger i hva KrF står for – ikke hvem vi samarbeider med.»

Eg er stolt over å vere KrF-ar! Eg heiar på Knut Arild, og ønskjer han lukke til i arbeidet med å fremje KrF sine svært viktige saker!