Leserinnlegg om fjordkryssing:

«For vårt fylke vil det bety svært mye å få erstattet ferjene over Sulafjorden, Moldefjorden og Halsafjorden»

Det er heller ikke slik at vi får en «tilgodelapp» fra staten om disse fjordkryssingene ikke blir gjennomført

FERJEFRI E39: Ferje over Romsdalsfjorden.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

En ferjefri E-39 er en livsnerve for fremtidig verdiskaping og bosetning langs hele Vestlandet på strekningen Kristiansand til Trondheim. De positive ringvirkningene av økt verdiskaping vil også komme resten av landet til gode.

Når vi vet at samferdsel og kommunikasjoner er en av de viktigste forutsetningene for næringsutvikling, verdiskaping og attraktive arbeidsplasser, så skulle det ikke være vanskelig å bli enige om at dette er fremtidsrettet bruk av penger. For dette er ikke en utgift, men «såkapital» til investering i fremtidig verdiskaping og attraktive arbeidsplasser.

Skal vår del av landet ikke komme i bakevja, men fortsatt kunne ligge i front og utvikle de mulighetene og den kompetansen som vi har, er det avgjørende at vi har minst like god infrastruktur som de vi skal konkurrere med.

Derfor er prosjektet ferjefri E-39 er løftet fram. For vårt fylke vil det bety svært mye å få erstattet ferjene over Sulafjorden, Moldefjorden og Halsafjorden med døgnåpne faste samband.


  Vi er nå vitne til at det satses stort på jernbane, og at motorveier rulles ut i stor stil i andre deler av landet.

Det er i seg selv bra. Men dersom ikke vi i denne situasjonen makter å holde trykket oppe på vårt prosjekt (ferjefri E-39), så vil vegpengene bli brukt andre steder i landet.

Fokus bør nå være å kjempe for best mulig prioritet i NTP og bidra til snarest mulig gjennomføring av en ferjefri E-39 – også den delen av prosjektet som går igjennom vårt fylke.


«Nei til stort bompengeran»

Latterleg å snakke om utvida «bu- og arbeidsmarknadsområde» med bompenger 4–500 kroner ein veg frå Digernes og forbi Molde, skriv Frank Sve i dette innlegget.

Det har oppstått en diskusjon om kostnader, bompenger og bruk av ulik teknologi og løsninger. Vi må alltid bruke den mest fornuftige teknologien om det gjelder bygging av bruer eller tunneler.

Leserinnlegg om ferjefri E39:

«For mye i bompenger»

Teknologien og nye løsninger er alltid under utvikling. Vi blir sittende handlingslammet dersom vi hele tiden skal vente på fremtidens teknologi og løsninger. Etter min mening er det ingen grunn for oss i Møre og Romsdal å stå med lua i hånda på grunn av betydelige investeringer i E-39 gjennom vårt fylke.

Det er heller ikke slik at vi får en «tilgodelapp» fra staten om disse fjordkryssingene ikke blir gjennomført.

Nei, nå handler det om å få realisert prosjektene snarest mulig. Og da må vi jobbe samla videre med de prioriteringer og avgjørelser som er fattet, og utnytte fullt ut de mulighetene som allerede ligger i NTP.

Så vil jeg poengtere at det er helt uakseptabelt om en ferjefri E-39 skal finansieres med en for stor andel bompenger.

Da blir ikke prosjektet den livsnerven som den er ment å være. Men i stedet for å utsette gjennomføringen av prosjektet, så må oppskriften være at alle gode krefter arbeider for at den statlige finansiering blir så høy at bompenger kun blir et supplement og overkommelig for alle som bruker vegen.

På den måten får vi en tidsmessig og effektiv hovedferdselsåre samtidig som vi bidrar til å bygge gode bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Derfor trenger vi nå politikere på alle plan med vilje og visjoner.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.