«Ap vil skåne seg sjøl fra virkeligheten»

Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix 

Leserinnlegg

I bystyrets møte 27. september ble Ålesundsskolens tilstandsrapport for 2017-2018 behandlet. Etter en direkte bestilling fra bystyret den 1. februar 2018 ble det bedt om at administrasjonen skulle belyse resultater fra de forskjellige skolene, herunder nasjonale prøver.

Det var da svært oppsiktsvekkende at Ap ikke ville utsette saken, til tross for store protester i utvalg og bystyret.

Da kunne administrasjonen fått mulighet til å gi en redegjørelse som ivaretok alle hensyn.

Samtidig forklare hvilke grep administrasjon og skoleledere tar i kjølvannet av resultatene som man har fått.

Det ga rådmannen også klar beskjed om fra talerstolen etter at utsettelsen ble nedstemt av posisjonen.

Fremskrittspartiet mener at det er åpenbart at administrasjonen ikke har fulgt opp bystyrets vedtak.

Dermed skulle saken gått tilbake for å nettopp få belyst forskjellene mellom skolene i Ålesund på nasjonale prøver.

Hva skal vi med nasjonale prøver hvis de ikke skal brukes? Det virker for meg som at Arbeiderpartiet prøver å pynte på realiteten når de sier at Ålesund ligger på landssnittet.

Fakta er at flere skoler ligger langt unna gjennomsnittet, og dette over flere år.

Resultatene for nasjonale prøver på skolenivå ligger offentlig tilgjengelig på nettet. Det vil være et svik mot Ålesunds elever at disse tallene ikke engang skal bli belyst av kompetente mennesker. Da kan vi som politikere være trygge på at administrasjonen er klar over situasjonen, og at vi får vite hva som blir gjort for å løfte skolene som trenger det.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Da saken sist ble behandlet stemte en håndfull av Arbeiderpartiets representanter for forslaget om å belyse resultatene, og sikret flertall. Det var derimot ingen som gjorde dette under behandlingen 27. september. Selv om forslaget var at rapporten skulle sendes tilbake for å få en ny sak i tråd med bystyrets tidligere vedtak. Jeg tenker at ordet partipisk vil være et mildt uttrykk for dette.

Fremskrittspartiet kommer til å jobbe for å endre kursen i skolepolitikken i Ålesund. Dette gjelder også i saker som fritt skolevalg og anonym retting av prøver, som Arbeiderpartiet fjernet så fort Aurdal fikk på seg ordførerkjedet.

Vi kommer til å kreve at nasjonale prøver blir brukt som et hjelpemiddel for administrasjonen når vi skal behandle tilstandsrapporten i skolen.

Nettopp fordi elevene i Ålesund skolen skal ha like gode muligheter uavhengig av hvor man bor i kommunen.


Håkon Lykkebø Strand

Ålesund Frp