«KrF bør forbli et blokkuavhengig sentrumsparti»

Debatten om vegen videre for KrF og ulike regjeringsalternativer når nye høyder, drevet av en sensasjonshungrig presse som ivrig tømmer bensin på bålet for å skape mest mulig konflikt og dermed høgere opplagstall.

Å gå inn i en Ap-ledet regjering er etter min mening helt uaktuelt

Steinar Reiten (KrF).  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Som en av åtte representanter i KrFs stortingsgruppe føler jeg behov for å påpeke at det finnes et tredje alternativ: Å bli værende i den posisjonen KrF nå har, der vi i gjennomsnitt oppnår et viktig gjennomslag hver uke for vår ansvarlige og konsistente sentrumspolitikk.

Jeg mener primært at KrF ikke bør gå inn i regjering nå, men fortsette i rollen som et konstruktivt opposisjonsparti med vippemakt i Stortinget.

Pressen prøver å framstille KrF som et vingle-parti, men det vi har gjort det siste året er å føre en konsistent og sammenhengende sentrumspolitikk der vi noen ganger støtter regjeringen, andre ganger opposisjonen.


Lanserer et tredje alternativ for KrF før skjebnevalget

Kristelig folkeparti trenger ikke velge mellom høyre og venstre i norsk politikk, mener Møre og Romsdal-representant Steinar Reiten.

Det er rett og slett journalistene som leser KrF feil – de fleste av dem er så opphengt i toblokk-tenkningen at de ikke er i stand til å se at vi faktisk representerer et tredje alternativ med vår sentrumspolitikk.

Vår nøkkelposisjon i Stortinget har gitt oss mange viktige seire og gjennomslag det siste året, og hvis vi går inn i regjering (uansett hvilken) er sentrum utradert i norsk politikk. Da blir det også mye vanskeligere å få fullt gjennomslag for saker som er viktige for oss, slik vi nå greier det hver uke i gjennomsnitt (40 tydelige KrF-seire ble presentert på KrFs pressekonferanse like før sommerferien – åtte måneder etter at det nåværende storting trådte sammen!).


KrFU-utbrytere varsler støtte til Hareide på landsmøtet

Fem av tolv KrFU-delegater vil bryte med sitt eget landsmøtevedtak og varsler at de vil stemme for Knut Arild Hareides forslag om å søke samarbeid med Ap og Sp.

Å oppgi en posisjon som gir oss så mange seire og gjennomslag for en ansvarlig og verdibasert sentrumspolitikk så tidlig i stortingsperioden, er etter min mening uklokt.

Hvis jeg blir stilt overfor valget om enten å gå inn i Solberg-regjeringen eller en Støre-ledet regjering, så velger jeg det første forutsatt at vi får gjennomslag for viktige profilsaker i forhandlinger om regjeringsplattform.

Hvis ikke disse forhandlingene fører fram, så bør vi etter min mening fortsette i den rollen vi har nå som et blokkuavhengig sentrumsparti som vipper flertallet i Stortinget fra sak til sak.

Å gå inn i en Ap-ledet regjering er etter min mening helt uaktuelt. Da gir vi fra oss vår posisjon som vippe-parti til SV, med Rødt som uavhengig støykilde på ytterste venstre fløy.

Det vil bety at alle kamper om verdisaker som er viktige for KrF, og der ytterste venstre er vår ideologiske motpol, i realiteten er tapt før kampen starter.


Hareide: – Vi vil være med på å lage statsbudsjett

– Vi ønsker å være med på å lage et godt statsbudsjett, samme hva. Det er veldig mye bra i dette budsjettet, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Nå får vi uansett en god og demokratisk prosess der hele partiorganisasjonen blir involvert ved at det avholdes et ekstraordinært landsmøte.

Der vil jeg bidra til at det også bli fremmet forslag om at KrF ikke går inn i regjering nå, men forblir et blokkuavhengig sentrumsparti som er fristilt til å stemme i tråd med eget partiprogram i Stortinget fram mot neste valg.

Så er det partiets høyeste organ med vektet sammensetning ut fra medlems- og stemmetall i de ulike fylkene, som avgjør det vanskelige spørsmålet om veivalg videre / regjeringssamarbeid.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no! Vår partileder Knut Arild Hareide har med dette vist fremragende lederskap ved å legge opp til en beslutningsprosess som gjør at vi kan vi gå videre som ett lag.

Vi har alle et felles ansvar for å opptre lojalt i forhold til vedtaket som blir gjort.

Steinar Reiten

Stortingsrepresentant, KrF