«Nordøyvegen, det eneste alternativet»

Det våre bedrifter trenger for å kunne drive med sitt, det er Nordøyvegen

Jessica Gärtner

Jessica Gärtner Kommunestyrerepresentant i Sandøy (H). 

Leserinnlegg

Jeg blir rett og slett stolt av å bo i Møre og Romsdal når jeg leser om førerløse busser og ferjer og muligheten for å teste denne teknologien i vårt fylke.

Men selv om det er både spennende og inspirerende å lese om slike ideer, så er det samtidig viktig å sørge for at planlagte samferdselsprosjekter ikke kommer til en «stand-still» i påvente av nye ideer og løsninger. Nordøyvegen er et eksempel på akkurat dette.

Veien har vært omdiskutert i flere tiår, både på nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Innbyggere har feiret med kake og skrevet avisinnlegg, politikere har gjort det samme. Eksperter har uttalt seg både for og imot. Næringslivet har påpekt viktigheten av prosjektet. Fellesnemnda i nye Ålesund har sagt ja til Nordøyvegen. Stortinget har sagt ja til både forhåndsinnkreving av bompenger og til innkreving av vanlig bompenger.

Samferdselsdepartementet:

Signaliserer høyere bompengepriser for Nordøyvegen

I dag møttes ordførerne i kommunene som skal slå seg sammen til nye Ålesund kommune, Haram, Sandøy, Ørskog, Skodje og Ålesund, på Eva Vinje Aurdals kontor på rådhuset i Ålesund. Målet med møtet var å samordne videre politisk behandling av Nordøyvegen, men under møtet dukket det opp en epost med signaler fra Samferdselsdepartementet.


Og plutselig diskuteres det om det kanskje kan bli billigere med å elektrifisere sambandene her ute heller enn å bygge Nordøyvegen? Og før elektrifiseringsdiskusjonen er over, dukker det opp en debatt om førerløse ferjer ideen om at enkelte store ferjeavløsningsprosjekter i fylket muligens kan erstattes av førerløse ferjer. Som om dette var to realistiske modeller med samme resultatet til slutt. Men selv om ferjene elektrifiseres og blir førerløse, vil øyene jo fortsatt være uten fastlandsforbindelse.

Det er svært viktig å se mulighetene som ligger i ny teknologi, men vi må også innse at det finnes begrensninger.

For mens teknologien med førerløse ferjer uten tvil kommer til å utvikle seg lynraskt i tiårene fremover, så er den i dag ikke et reelt alternativ til de store samferdselsprosjektene i vårt fylke.

Førarlaus framtid?

Om kort tid kan vi truleg reise med buss og ferje her i fylket utan at eit menneske styrer

Ulsteinvik kan snart få den første førarlause bussen i fylket og allereie frå årsskiftet kan dei nye ferjene over Sulafjorden segle på «autopilot». Har vi ikkje bruk for bussjåførar som Øystein Blom om få år?


At et elektrifisert samband fungerer bra over Sognefjorden, betyr ikke at det vil fungere like bra over fjordene her ute, både med tanke på været, trafikksituasjonen og ikke minst lengden på overfarten.

Den som har vært med på en tur i rute 22 i full storm, ser begrensningene med elektriske og førerløse ferjer som skal transportere både biler og mennesker. For selv om ferjetrafikken i området er nokså sikker sammenlignet med andre plasser i verden, så bør vi nok ikke glemme at det finnes en grunn for at vi har et visst antall mannskap om bord.

Den som har måtte stå igjen på en av ferjekaiene i rute 21 og 22, skjønner at situasjonen er prekær. Den som har måtte vente på en ferje uten å vite om det er plass om bord, vet at vi trenger andre løsninger her.

Høgre og Ap delt om Nordøyvegen

Når Nordøyvegen skal opp i fylkestinget i desember, trur ikkje Tennfjord det blir eit samrøystes vedtak.


Det som virkelig trengs Nordøyvegen. Det våre bedrifter trenger for å kunne drive med sitt, det er Nordøyvegen. Det nye Ålesund kommune trenger for å sikre en god og effektiv drift av sine enheter, det er Nordøyvegen.

Fylket skal jobbe for at «Møre og Romsdal skal ha attraktive byregioner og tettsteder, levende lokalsamfunn med lokalt forankret næringsliv og gode bo- og oppvekstmiljø».

Da må en mene alvor og bygge Nordøyvegen.

Jessica Gärtner
Kommunestyrerepresentant, Sandøy (H)

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.