Leserinnlegg om renseanlegg på Kvasneset:

«Respektløst?»

Det blir skapt en mistillit blant politikere og innbyggere som er ødeleggende for en god saksbehandling

Jarle Hauge Steffensen
Leserinnlegg

Ordfører i Sula kommune, Jim-Arve Røssevoll, svarte 16/10 på mitt innlegg 9/10 angående renseanlegget på Kvasneset. Han går rimelig skarpt ut og kaller mitt innlegg for respektløst. Det mener jeg er å ta vel hardt i.

Jeg påpekte at vedtaket som ble gjort angående renseanlegg på Sula var kritikkverdig. Noe som understrekes av at 6 medlemmer av 27 i Sula kommunestyre så behovet for å få en lovlighetskontroll av vedtaket. De hadde med ni ulike punkt som de mener var kritikkverdig i selve gjennomføringen av diskusjonen og avstemmingen i vedtaket. Dette gjelder blant annet ny informasjon tilført rett før og etter vedtaket.

Det hersket stor usikkerhet i salen om hva de egentlig hadde stemt på, og at ordfører avviste et forslag om utsettelse pga. uklarhet og ny informasjon.

Den juridiske vurderingen utført av advokatfirmaet Judicia er enig i at det er kritikkverdige forhold ved saksbehandlingen i kommunestyret, men at det etter deres vurdering ikke har påvirket innholdet i vedtaket. Denne saka har senere blitt behandlet hos Fylkesmannen, hvor svaret på denne behandlingen forelå etter mitt første innlegg. Fylkesmannen har i etterkant ikke funnet kritikkverdige forhold ved gjennomføringen og vedtaket. Det er jo bra.

Det viktigste her er at selve behandlingen av saka om renseanlegg på Kvasnes åpnet for usikkerhet blant kommunestyrerepresentantene og innbyggerne om validiteten til vedtaket. Det er ikke en heldig situasjon og gjør behandlingen videre litt vanskeligere.

Det blir skapt en mistillit blant politikere og innbyggere som er ødeleggende for en god saksbehandling, og innbyggerne kan oppleve at kommunen ikke har nok respekt for dem og deres innsigelser.

Hovedpoenget med mitt forrige innlegg var å påpeke at behandlingen hittil har manglet viktige utredninger og at politikere og innbyggere gjentatte ganger må etterspørre dokumentasjon for å få saka belyst tilstrekkelig og balansert.

Det har for eksempel blitt etterspurt strømmålinger fra området utenfor Sunde og Kvasnes siden 2016. Dette er fremdeles ikke bestilt. Det er viktig få slik dokumentasjon på bordet raskt, slik at prosessen ikke må starte helt på nytt når disse foreligger og eventuelt utelukker Kvasnes som alternativ.

Jeg har stor respekt for Jim-Arve Røssevoll og Sula kommune, men de må tåle å få kritikk, og at noen stiller spørsmål ved saksbehandlingen, uten at de går rett ned i skyttergraven. Jeg håper derfor at saksbehandlingen framover blir grundig og balansert i begge kommuner, slik at vi kan få et godt faglig grunnlag når den endelige avgjørelsen skal tas.

Jeg er helt enig med Røssevoll i at det viktigste må være at begge kommunene må få en god løsning for miljøet, naboer og alle innbyggerne i regionen. Det er jo derfor vi engasjerer oss så sterkt i denne og andre lignende saker.

Jarle Hauge Steffenssen
Miljøpartiet De Grønne Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.