Leserinnlegg om KrFs retningsvalg:

«Uavgjort i Ålesund»

Jevnt løp: KrFs medlemsmøte i Ålesund sist uke ble et jevnt løp mellom de som ønsker partiet inn i en regjering med Arbeiderpartiet og de som heller ønsker regjeringssamarbeid med Høyre. Her er partileder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad på plass før møtestart.  

Leif Hovde.  Foto: June R. Johansen

Leserinnlegg

Nei, det er ikke et fotballresultat! Det er heller ikke en statistisk sannhet. Men når KrF-toppene Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad hadde veivalgsmøte i Ålesund tirsdag, var de ett-minutts ja-kommentarene fra møtedeltakerne nokså likelig fordelt mellom de to innlederne, kanskje med en liten overvekt til «Bollestadfløyen», men neppe mer enn 60–40 prosent. Det må være litt av en kalddusj for mediene, som i forkant profeterte om en kompakt majoritet for blå-blå regjering fra et mørkeblått Møre.

KrF-møtet i Ålesund

Dødt løp mellom Hareide og Bollestad

Det ble dødt løp mellom dem som vil ha KrF til Arbeiderpartiet og de som vil ha partiet inn i Solberg-regjeringen under debatten på KrF-møtet i Ålesund tirsdag kveld.


Det er viktig å ha i hodet at er man en del av en regjering, står man ansvarlig for det denne regjeringen gjør. Man kan ha interne kamper «på kammerset», men man må stå for det regjeringen som kollegium lander på. Hvordan vil det slå ut i det aller viktigste politiske spørsmålet i vår tid: Klima og miljø? Eller hva med søndagen som handledag eller hvile- og familiedag?

Er det sannsynlig at lille KrF vil få markedsliberalistene i de tre andre såkalte «borgerlige» partiene til å skrinlegge søndagshandel? Eller skal KrF tvinges i regjering til å bære ansvar for at en av bærebjelkene i den kristne kulturarven forsvinner? Kristen kulturarv er jo «alle» partier enige om–på festtalenivå…

Jeg er ganske sikker på at KrF ikke går inn i Ernas regjering, uansett utfallet av valget på landsmøtet. For jeg går ut fra at det skal forhandles før en eventuell inntreden.

Kronikk om KrFs retningsvalg:

«Den tredje vei for KrF er å definere seg som et ikke-sosialistisk sentrumsparti uten å gå i regjering nå»

Kristelig Folkeparti må stå fast på at det er de kristne grunnverdiene som skal prege samfunnet vårt. Ikke fordi personlig tro skal styre politikken, men fordi kristendommen har formet vår kultur og tradisjon på en god måte.


Og da må KrF–tro mot sitt vedtatte program–bringe inn rusutfordringene og alkoholpolitikken. Alkoholbruk er landets og samfunnets desidert største sosiale problem. 80.000 barn lider av foresattes alkoholbruk, og gruer seg til jul. Kamp mot barnefattigdom er et aktuelt politisk tema. Hvor stor del skyldes foreldres alkoholbruk? Hva med trafikkofre? Drukningsulykker? Familievold, voldtekter, overfall? Russefeiring–og til og med «før-russefeiring»? KrF i regjering med de tre mest alkoholliberale partiene i landet?

De tre potensielle regjeringspartnerne vil gjerne bevilge penger til reparasjoner, og det er bra. Men hvis en kran står og renner, er det ikke hjelp i å tørke opp hele tida. Man må reparere kranen og stenge for lekkasjen. Da er det snakk om holdningsendringer og politiske virkemidler. Vi trenger en «Høybråten» på rusfeltet. Det var vellykket når det gjaldt røyking.

Krf-toppen i Ålesund

Hareide positivt overrasket over tilbakemeldingen

KrF-leder Knut Arild Hareide er positivt overrasket over responsen på møtet i Ålesund.


KrF i regjering med liberalistklubben vil, når det gjelder alkohol, maksimalt kunne bygge noen demninger som liberalistene ikke tar altfor alvorlig. Det viser erfaring. Derfor må KrF stille krav i regjeringsforhandlingene som tydelig forutsetter reduksjon av omsetning og bruk av alkohol, og avvise alle framstøt om legalisering av narkotika. For å være tro mot sitt eget program. For å være på parti med de 80.000 barna som gruer seg til jul. Derfor kommer ikke KrF til å gå inn i den blå-blå regjeringen.

Leif Hovde
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.