Leserinnlegg om nytt fengsel:

«Fengselsplasser i Møre og Romsdal»

Torgeir Dahl er ordfører i Molde og styreleder i Romsdal Regionråd.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Fengselsstrukturen i Norge er i endring. Behovet for soningsplasser har gått sterkt ned, og soningskøene er fjernet. Spesielt har behovet for åpne soningsplasser blitt redusert. Prøveprosjektene med elektroniske fotlenker har vist seg svært vellykket, og regjeringen varsler i statsbudsjettet at 7 fengselsavdelinger i Sør-Norge kan avvikles.

Fengselsstrid mellom Ålesund og Molde

Politikere fra Sunnmøre og Romsdal står mot hverandre i synet på hvilket fengsel man bør satse på i Møre og Romsdal i framtida.


Kriminalomsorgen Vest arbeider med en KVU (Konseptvalgsutredning) om fremtidig soningsstruktur for vårt fylke. Rapporten skal fremlegges i april 2019. Vi kjenner ikke til anbefalingene, men det er sterk uro for fremtiden for Hustad Fengsel. I dag har fengselet kun 28 plasser ved høyere sikkerhet og 32 ved lavere sikkerhet. Fengselet er derfor feildimensjonert og trenger flere plasser for høyere sikkerhet.

Romsdal Regionråd har i lengre tid arbeidet for å videreutvikle Hustad Fengsel, og som leder i regionrådet skal jeg selvsagt arbeide for investeringsmidler til dette prosjektet.

– Det er veldig skadelig at han går mot nytt fengsel på Sunnmøre

På fylkestingsmøtet i går forsøkte politikerne å komme fram til saker som de vil kjempe for ovenfor Stortinget. Flere sunnmørspolitikere ville legge presse på for et nytt soningssenter på Sunnmøre. Det gikk Molde-ordføreren imot.

Leder, 18. oktober:

«Ufint angrep på fengselsplanar på Sunnmøre»

Ålesund fengsel har passert best-før-dato for lenge sidan. Det gamle fengselet tilfredsstiller ikkje dagens krav til soningstilhøve. Det er på høg tid at det blir avløyst av eit nytt, moderne fengsel på Digerneset.


I fylkesutvalet for Møre og Romsdal den 15. oktober kom det et benkeforslag om støtte til Sunnmøre Soningssenter i forbindelse med uttale til statsbudsjettet. Som styreleder i Romsdal Regionråd fant jeg det vanskelig å støtte en slik ensidig uttale for Sunnmøre Soningssenter i en situasjon hvor fengselsstrukturen i fylket er uavklart.

Jeg presiserte at jeg er kjent med de uverdige soningsforholdene i dagens Ålesund Fengsel, og at jeg ikke er motstander av behovet for nytt fengsel på Sunnmøre. Men siden fengselsstrukturen i fylket er under vurdering, mener jeg det er uriktig av fylket å komme med en ensidig støtte til Sunnmøre Soningssenter. Dersom konklusjonen blir at det fortsatt skal være to soningssentre i fylket, står vi sammen for å realisere både Hustad Fengsel og Sunnmøre Soningssenter.

Torgeir Dahl
Styreleder Romsdal Regionråd

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.