Innlegg av Johan Grytten, KrF:

«Fell ikke Erna uten en sak»

Etter å ha fått med meg regjeringens budsjett i år synes det merkelig å felle Solberg-regjeringen nå

Johan Grytten

Johan Grytten er kommunestyrerepresentant for KrF i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Som mangeårig folkevalgt i Ålesund og Sunnmøre, hvor KrF tradisjonelt har hatt en av sine sterkeste bastioner, vil jeg komme med to oppfordringer i anledning veivalget partiet nå står foran. For det første, følg demokratiske prosesser, hvor mindretallets syn tas hensyn til. For det andre ikke fell regjeringen på en ikke-sak.

I lokal- og fylkeslag er det nå valg som vil avgjøre hvor mange talsmenn de forskjellige blokkene får. I Sandnes sørget et skred av nyinnmeldinger for at et knapt flertall gjorde rent bord og valgte bare representanter som støtter Hareides venstresving. I Rogaland gjorde et betydelig høyrevendt flertall nesten rent bord i valg av representanter til landsstyret. Etterpå uttrykte representanter for flertallet begge steder at slik er demokratiet.

Les også: Disse 126 personene avgjør om KrF Møre og Romsdal går til venstre eller høyre

Nei, det er ikke slik demokratiet er – dette er reint flertallsdiktatur. Det som kjennetegner et demokrati er nemlig at det tar hensyn til mindretallet og ikke overkjører det med knappest margin. Jeg vil henstille til alle lokal- og fylkeslag i KrF å vise at de respekterer demokratiet. Selv har jeg i lokalpolitikken opplevd å samarbeide godt både mot venstre og høyre. I sosiale saker og edruskapssaker har Rødt vært gode samarbeidspartnere. I mange saker som angår rettighetene til «den lille mann» og næringslivet har Fremskrittspartiet vært gode å samarbeide med.

KrFs vegvalg:

Venter et stort blått flertall fra Møre og Romsdal til KrF-landsmøtet

Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll tror Møre og Romsdal KrF kommer til å sende tre eller fire delegater til landsmøtet som støtter Knut Arild Hareides syn.


Ideologi kan være førende for økonomisk politikk, utenrikspolitikk og særlig verdivalg. For meg er det viktig at KrF fremdeles står opp for Israel, Midtøstens eneste demokrati, retten til gjøre egne valg med hensyn til familiesituasjon, skole og barnehage, samvittighetsfrihet, velferdsordninger, ruspolitikk og fattigdomsbekjempelse. Der har venstre- og høyresiden i norsk politikk forskjellige styrker og svakheter.

Mange i KrF er opptatt av fordeling, og det er jeg stolt av. Men ikke alle har like stor forståelse for at det må skapes verdier for å kunne fordele. På den andre side finnes, det ikke minst på Sunnmøre en rekke bedriftseiere og gründere, som støtter KrF. Disse må vi lytte til. De jeg kjenner er ikke kapitalistiske utbyttere, men bidrar sammen med vanlige arbeidsfolk til arbeidsplasser og velferd i regionen vår.

Kronikk om KrFs vegvalg:

«Jeg deler ikke Knut Arild sitt hastverk med å gå i regjering nå»

– Jeg deler ikke Knut Arild sitt hastverk med å gå i regjering nå, men jeg mener vi skal gå til valg i 2021 med et nytt retningsvalg, skriver Simon Molvær Grimstad (KrF) i denne kronikken.


Etter å ha fått med meg regjeringens budsjett i år synes det merkelig å felle Solberg-regjeringen nå. Den politikken de legger opp til er så nært KrFs politikk at det vil være å felle regjeringen nærmest på vår egen politikk. Jeg synes at KrF skal gå midt på vegen med klare standpunkter.

Om man må velge side, vil jeg minne om hva Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann nettopp ga til uttrykk med sterkt bifall i egne rekker, nemlig at dersom Guden eller religionen deres har andre verdier enn våre, så avsetter vi han. Det kan ikke jeg være med på – og jeg kan heller ikke forstå at andre KrF-ere kan det.

Johan Grytten
Kommunestyrerepresentant KrF Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.


KrFs vegvalg er mye åpnere enn det partiveteranen Steinar Reiten trodde

Holder fast på en «tredje veg» for KrF

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leserinnlegg