«Nordøyvegen i eget selskap utenfor fylkeskommunen»

ØYSAMFUNN: Neste veke skal fylkestinget bestemme om bygginga av fastlandssambandet for Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya og Fjørtofta og Sandøy kommune skal halde fram.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

I forkant av Senterpartiets nominasjonsmøte 1. desember, lanserte Kristin Sørheim (Sp) muligheten til å gå videre med Nordøyvegen som et prosjekt utenfor fylkeskommunens styring, gjennom et eget selskap.

Slike selskap er vi godt kjent med, eksempelvis Tusten Tunnelselskap AS, Skålavegen var finansiert med ferjeavløsningsmidler og bompenger, hvor innkrevingen ble avsluttet etter 14 år, 6 år før tiden.

For fylkeskommunen er Nordøyvegen et så stort prosjekt at det vil ramme likviditeten og mulighetene for å gjennomføre andre, minst like viktige samfunnsprosjekter i lang tid.


Leiaren av ungdomsrådet i Ørsta: – Det er pinleg med Robek

Nordøyvegen kan skape finansieringstrøbbel for etterlengta, nye skulebygg i Ørsta.

Det er en reell fare for at fylkeskommunen kommer på ROBEK-listen, med de konsekvenser det har. Senterpartiets forslag er en genial løsning av fylkeskommunens problem.

Nordøyvegen:

Mindre skeptisk etter gjennomgang i Sp

Vestnes-ordfører Geir Inge Lien, som sitter i fylkestinget for Senterpartiet, har vært blant skeptikerne til Nordøyvegen. Etter Kristin Sørheims gjennomgang av prosjektet lørdag kveld, har han blitt litt mindre skeptisk.

 

Nordøyvegen ligger helt og holdent innenfor nye Ålesund kommune, og en omklassifisering til kommunal veg vil overføre oppgaven til nye Ålesund kommune.

Der har man helhjertet gått inn for prosjektet, som man hevder er nærmest selvfinansierende og lønnsomt.

Om dette er en gjengs oppfatning, vil interessenter stå i kø for å ta på seg ansvaret prosjektet.

Forslaget bør også vekke begeistring hos andre partier med bekymring for fylkesøkonomien. Ikke minst Frp bør tiljuble en løsning med overføring av offentlige prosjekter til private. Samtidig er det et lite bidrag i Frp sin kamp om å overføre arbeidsplasser fra Molde til Ålesund.


Fylkesrådmannen innrømmer tabbe om Nordøyvegen

Fylket melder at det blir utarbeidd ny kontantstraumsanalyse for prosjektet Nordøyvegen. Truleg vil dette slå positivt ut for prosjektet.Hva koster Nordøyvegen?

Påpeker metodefeil som utgjør 1,6 milliarder

Mener feilen skal ligger i at ferjeavløsningsmidlene er prisjustert, mens renter og avdrag ikke er det.

 
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leserinnlegg