Ytring om Nordøyvegen:

«Utvikling av øysamfunnet»

Vard Group AS har ca. 1.200 ansatte i Møre og Romsdal som kommer fra hele fylket, og er en viktig aktør i den maritime klyngen på Nordvestlandet.

NORDØYVEGEN: Dette er forskjeringa til tunnelinnslaget på Harøya, under ei synfaring tidlegare i år.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Mange av våre bedrifter er i tillegg hjørnesteinsbedrifter og veldig viktige aktører i lokalsamfunnet.

En ringvirkningsanalyse som ble utarbeidet av Møreforsking forteller at et årsverk i verftsindustrien sysselsetter ca. fem andre, hvorav tre årsverk er fra leverandørsektoren og to årsverk via investeringer, konsum og offentlige tjenester.


Nordøyvegen:

«Kostnader til rehabilitering vil skape presedens»

Når ei sak skaper presedens, så betyr det at den legg mønster for framtidige liknande saker.

Hva har så dette med Nordøyvegen å gjøre og hvorfor skal Nordøyvegen bygges? Jo, det er veldig viktig at den blir vedtatt og bygd nå fordi vi er avhengig av en god infrastruktur, slik at folk kan pendle til og fra jobb gjennom en fastlandsforbindelse og slik at ikke Nordøyane kan bli fraflyttede «turistøyer» uten fastboende.

Vi trenger levende lokalsamfunn også på øyene i nye Ålesund kommune.

Den maritime klyngen står sterkt på øyene, og mye tyder på at det kan bli rekord store investeringer i det såkalte «havrommet» i framtida.

Det er viktig at fylket, gjennom å vedta Nordøyvegen, legger til rette for nåværende næringsliv og for framtidige aktører som vil satse i vårt område.

Det har gjennom flere tiår vært et tett samarbeid mellom bedriftene på fastlandet og øyene, men utfordringene er at det går mye tid bort på unødvendig reise. Med en fastlandsforbindelse vil dette bli mye enklere.

Den maritime klyngen er under stadig utvikling, og trenger hele tiden ny kompetanse. Skal folk være interessert i å komme hit med sine familier, så må det være tilrettelagt både når det gjelder samferdsel og gode bo- og oppvekstmiljø.

Beslutningen som skal tas nå i desember, vil kunne bli helt avgjørende for hvilke arbeidsplasser vi vil ha på Nordøyane og hvordan øysamfunnene skal se ut om 10–20 år.

Til alle fylkespolitikere: Dette er en god investering for fremtiden.


Fylkesrådmannen innrømmer tabbe om Nordøyvegen

Fylket melder at det blir utarbeidd ny kontantstraumsanalyse for prosjektet Nordøyvegen. Truleg vil dette slå positivt ut for prosjektet.