«Alle veger fører til Rom»

Ordtaket ble til da romerne bygde sitt imperium. Imperiebyggerne i Molde har gjort dette til sitt.

Imperium? Er Fylkeshuset i Molde et sete for imperiebyggere, eller et administrasjonssent er for hele fylket?  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Ytring

Det ser ut som det gjelder å stoppe alle vegprosjekter i Møre og Romsdal som ikke går mot Molde. Derfor gjelder det for alt i verden å stoppe Nordøyvegen. Da er det mye større sjanser til å få midler til å bygge fylkesveien mellom Aukra og Oterøya. Dette er et ledd i bygging av Møreaksen, et prosjekt som sannsynligvis vil føre til en miljømessig og økonomisk katastrofe.

Aukrafolk forstår sikkert at det finnes billigere alternativ til fastlandsforbindelse enn bru over Julsundet, en hengebru lenger enn Golden Gate i San Francisco. Romsdalsaksen er langt billigere og miljømessig bedre enn Møreaksen, men for imperiebyggerne er det selvfølgelig uaktuelt å kjøre 20 minutter fra Molde sentrum til nærmeste riksveg. Nå er det ikke forbudt å være smart. Det er heller ikke forbudt å drive med taktikkeri, men den massive motstanden mot Nordøyvegen fra fylkesadministrasjonen og imperiebyggerne i Molde grenser til det umoralske.

26. november sto det et stykke i Sunnmørsposten der økonomien i fylket fikk en knusende dom. Rapporten var bestilt av kontrollutvalget i fylket. Rapporten skal legges fram for fylkestinget 10. desember, dagen før Nordøyvegen skal behandles. Alle forstår at dette er utspekulert spill. La oss se på hvem som har utarbeidet rapporten. Rapporten ble bestille fra revisjonsfirmaet BDO AS i Oslo, et firma som er revisor for Møreaksen AS og Samspleis AS. Samspleis er et aksjeselskap som arbeider for å bedre samferdselen i Romsdal og på Nordmøre. Møre og Romsdal fylkeskommune er største aksjonær. Ringer en klokke?

La meg også ta med en liten sak om imperiebygging i Molderegionen. På et møte i Avinor for en tid tilbake ble spørsmålet reist; hvis en skal få en rasjonalisering av flytransporten i Møre og Romsdal? Avinor sitt svar var klart; «vi må legge ned flyplassene Årø og Hovden». Ordfører Dahl fra Molde var til stede på møtet, og ikke lenge etter reiste han spørsmålet i fylkestinget om en ikke burde satse på fylkesflyplass på Aukra.

Et fly som mislykkes i å lande der en nyttårsaften i elendig vær og styrter i Ormen Lange anlegget, vil kunne lage verdens største nyttårs fyrverkeri. I sin higen etter å bygge imperiet er det visst ikke så nøye med sikkerhet, miljø eller økonomi.