«Hvilken skole bør legges ned?»

Frp ødsler med skattepengene når de vil bygge Nordøyvegen.

Jakob Vorren.  Foto: Privat

Ytring

I Sunnmørsposten kunne man lese Frps ivrige ungdomskandidat, Håkon Strand, berette om hvilket svik det ville være mot ungdommen å gå mot etablering av et vegprosjekt, et vegprosjekt som vil sette alle investeringer i bero de neste 12 årene, og som mest sannsynlig vil bety takk og farvel for skoler rundt om i hele fylket. Et vegprosjekt som betyr at 40.000 elever i Møre og Romsdal vil bli skadelidende.

Frp starta en gang som Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Partiet må sies å ha tatt en reise siden den gang. Der de før ønsket å verne mennesker mot skatteøkninger, ønsker de nå å ødsle med de samme skattepengene.

Frps opptreden i det offentlige rom har alltid vært preget av en form for overmot. I så måte gjør Håkon Strand ingen skam på partiets historie. I innlegget står det å lese at Arbeiderpartiet er sjøl skyldig i det økonomiske uføret fylket kan havne i hvis Nordøyvegen bygges. Innlegget er nesten slik å forstå at det blir enklere å komme ut av det uføret ved å påføre oss selv større utgifter. Dessverre sitter ikke Arbeiderpartiet med makta aleine, og Frp har til nå ikke hatt for vane å stemme mot vårt forslag til økonomiplan eller komme med alternative budsjetter.

Videre blir Arbeiderpartiet beskyldt for å ha forsømt kollektivtilbudet i fylket. Strand glemmer nok at Arbeiderpartiet har stått ansvarlig for Timeekspressen, byavtalen i Ålesund, satsingen på sanntidsinformasjon, turistsatsingen «travel like locals» og jobbet for at nattbussen skal være inkludert i periodebillett for ungdom. Jeg kan likevel være tilbøyelig til å være enig med representanten Strand i at kollektivtilbudet i Møre og Romsdal kan bli bedre, og ser fram til å fremme offensiv kollektivpolitikk til det bedre for både innbyggerne i Møre og Romsdal og klimaet på vår jord sammen med Frps fylkestingsgruppe.

Til slutt. Det hadde vært fint om Strand kunne redegjøre for elevene på Gjermundnes, Ørsta, Fræna, Stranda, Tingvoll og Ålesund VGS hvilken av skolene han mener bør legges ned? Hva sier han til elevene i Ålesund som nå ikke får sin nye skole på Sørsida? Og hva svarer han til innbyggerne i Kristiansund når det nye opera- og kulturhuset nå ikke blir en realitet?