«Splitt og hersk om Nordøyvegen»

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal.  Foto: Staale Wattø

Ytring

Snart faller dommen over Nordøyvegen i fylkestinget. Et av de mer spennende politiske drama lokalt på mange, mange år. Og som så mange ganger før – og dermed ikke uventet denne gangen heller – så spiller administrasjonen og andre sterke krefter rundt Fylkeshuset på Molde ei betydelig politisk rolle. Sånn skal det ikke være!

I bestrebelsene for å få stoppet Nordøyvegen, har fylkesadministrasjonen ikke minst gjort forsøk på å splitte sunnmørske fylkestings-representanter.


Finansprofessor avkler Nordøyvegen-analyse

– Dette blir pinlig

Finansprofessor Thore Johnsen legger lite imellom i sin kritikk av fylkets nye Nordøyvegen-analyse.

Og har dessverre lyktes med dette – til en viss grad – ved å framstille virkeligheten slik at denne unike og svært viktige vegforbindelsen i det som om et år er del av nye Ålesund kommune, settes opp mot utbygging av videregående skoler.

Men vi kan ikke bruke verken fergeavløsningsmidler, momskompensasjon, allerede innbetalte og kommende bompenger, Tilskudd fra IP Huse, kommunale tilskudd, RDA-midler, hurtigbåtrefusjoner eller rentekompensasjonsmidler til å betale Sørsidebygget i Ålesund eller ny videregående skole i Ørsta.

Denne skremselspropagandaen har likevel bitt seg fast hos noen folkevalgte.


Kommenterer innlegget frå Torleiv Rogne

Nordøyvegen: – Å dele opp prosjektet er som å ta ut halvparten av eit korthus

Sentrale aktørar i kampen om Nordøyvegen slaktar debattinnlegget frå Torleiv Rogne.


Forhåpentlig ikke for mange når det kommer til den endelige avstemminga for eller mot Nordøyvegen.

For i denne saka – som i andre kommende, viktige regionale forhold – er det viktig at sunnmørske interesser jobber sammen og samla. Også i de tilfeller hvor den direkte konsekvensen nødvendigvis ikke rammer alle på Sunnmøre. Ikke minst tenker vi på den utrolig viktige og spennende framtida for sjukehusa i Volda og Ålesund. Pluss alle fortsatt uløste samferdsels-utfordringer.

For øvrig ser vi i et innlegg i Sunnmørsposten at Arbeiderpartiets 2.-kandidat til det kommende fylkestingsvalget, Per Vidar Kjølmoen, advarer mot tverrpolitiske lister som Sunnmørslista, og at «…igjen kan denne floraen av enkeltpersoner og fogderipartier bli avgjørende».

Og han frykter at tilfeldighetene dermed vil råde grunnen. Vi mener at det ikke bør være noen tilfeldighet eller tvil om hva sunnmøringer sier om Nordøyvegen!

Og dette utsagnet fra en av lederne for Arbeiderpartiet, som i Nordøyveg-spørsmålet sjøl sprekker så det gir gjenlyd. På samme måten som også i Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Godeste Kjølmoen: Her valgte du et særdeles dårlig eksempel. Kun dine partivenner på toppen av Fylkeshuset er forutsigbare – denne gangen også!