Ytring:

«Kraftkabler styrker vår sikkerhet»

Flere av våre viktige allierte ønsker å isolere seg og delta mindre i det globale handels- og sikkerhetssamarbeidet.

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix 

Fleksibilitet er mye verdt i et Europa hvor stadig mer av kraftproduksjonen kommer fra uforutsigbare kilder som sol- og vindkraft

Erik Espeset
Ytring

Bedre kraftforbindelser til Europa kobler bokstavelig talt våre allierte nærmere til oss i en tid med økende usikkerhet.

Jeg vil påpeke at debatten om dyr eller billig strøm, mange eller få kraftkabler til utlandet har flere viktige tilleggsdimensjoner som ikke kommer godt nok fram.

Flere utviklingstrekk gir grunn til bekymring for norsk sikkerhet de kommende årene. For det første har vi fått en mer aggressiv og uforutsigbar nabo i øst, etter mange år med avspenning og godt samarbeid. For det andre blåser en isolasjonistisk vind over både USA og Europa, med fare for svekkelse av både militære og økonomiske allianser som Norge er tett tilknyttet.


Høyeste strømpriser på sju år i andre kvartal

Strømprisen for husholdninger i andre kvartal var 35 prosent høyere enn samme periode i fjor. Ikke siden 2011 har strømprisene vært like høye.

For det tredje skjer det store endringer i energimarkedene, inkludert fallende norsk oljeproduksjon, som gjør at Norge på sikt kan komme til å spille en mindre viktig rolle for våre allierte naboer.

Med et slikt bakteppe, og samtidig press på norske statsinntekter, er det ikke unaturlig at det blir mange diskusjoner om hvordan Forsvaret skal organiseres og rustes for å møte fremtidens utfordringer.

Samtidig kan det være lurt å løfte blikket og se hvordan vi kan styrke vår strategiske rolle i Europa, slik at våre allierte blir mer opptatt av å passe på oss. Kanskje kan det ha vel så stor betydning som hvor mange HV-soldater vi skal ha i beredskap.

Norge er en betydelig kraftprodusent, og har gjennom 1500 vannkraftverk og store magasiner Europas største kapasitet for lagring av fornybar energi.

Det gjør oss fleksible, og fleksibilitet er mye verdt i et Europa hvor stadig mer av kraftproduksjonen kommer fra uforutsigbare kilder som sol- og vindkraft.


Kraftprisane gir optimisme, men skatteprofil hemmar utvikling

Høge kraftprisar gir betre tider for småkraft

Høge kraftprisar aukar innteninga for småkraftverka. Men variasjonane er store.

Statnett har starta byggingen av to nye strømkabler til Tyskland og England. Disse vil overføre norsk fornybar energi til våre viktige handelspartnere og erstatte fossil energi, spesielt på tider av året når det er knapphet på lokal fornybar produksjon.

Videre kan vi importere energi når det på andre årstider er overflod av vindkraft i Storbritannia og solkraft i Tyskland. Særlig sistnevnte er viktig for sikring mot ekstreme kraftpriser i de årene det er tørt og vi kan få underskudd av kraft i Norge.

Men det aller viktigste er at kablene knytter de britiske og tyske kraftsystemene sammen med det norske og gjør oss mer gjensidig avhengig av hverandre. Det vil bidra til at Storbritannia, som er Vest-Europas sterkeste militærmakt, også i fremtiden vil være med på å garantere for Norges sikkerhet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Vi har en nasjonal målsetting om at Norge skal bli fornybart. Dette innebærer at vi må bygge ut 30–50 TWh med ny kraft noe som vil øke den norske kraftproduksjonen med 30-40%. Dette er vi alt i gang med, og det meste av dette vil være landbasert vindkraft. Dette vil sikre kraftoverskudd i Norge og legger til rette for etablering av nye industribedrifter med tilhørende arbeidsplasser som landet sårt vil trenge.

Dette vil også sikre at norske kraftpriser vil være i gjennomsnitt lave i overskuelig framtid.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.