Avfallet blir gjenvunnet i Ålesund

Jeg har ventet på det en stund. 20 ansatte i nye Ålesund blir nok for lite til å administrere avfallsinnhentingen i kommunen selv om dette blir deres eneste oppgave.

AVFALL: Forbrenningsanlegget på Grautneset.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

I Sunnmørsposten 28.januar argumenterer Eva Hove og Tore-Johan Øvstebø for at ÅRIM skal bestå og levere tjenester til kommunen.

Slik kan ÅRIM fortsette å sende regningene direkte til abonnentene og skape nye arbeidsplasser, koste hva det vil. Politikerne slipper å prioritere mellom skoler, sykehjem og avfallssystemer. ÅRIM kan fortsette å bruke abonnentene sine penger til å bygge sorteringsanlegg og biogassanlegg uten hensyn til lønnsomhet og miljønytte. Pengene som en ikke får brukt på den måten, kan en bare avsette på fond.

Matavfallet i Ålesund blir i dag til både strøm og fjernvarme ved energianlegget på Grautneset. Det er ikke enten eller.

Alle metaller fra restavfallet blir sortert ut av Ålesund kommune etter energigjenvinning.

Kanskje politikerne i Ålesund bør tenke litt på det som er bygd opp i kommunen.

Bingsa metallsortering, energianlegget på Grautneset, og fjernvarme både i Spjelkavik og bysentrum det er mange arbeidsplasser knyttet til disse aktivitetene.

Når ÅRIM har bygd sitt sorteringsanlegg og biogassanlegg og sendt avfallsressursene ut av regionen må en kanskje legge de ned eller importere avfall fra utlandet slik at en fortsatt kan levere fjernvarme til «miljøbyen» Ålesund.


Stor prisauke på renovasjon – rådmannen ber Årim ha fokus på kostnadskontroll:

Årim med overskot – likevel aukar gebyret

Kvifor aukar gebyret neste år med 160 kroner når ÅRIM har gått med overskot år etter år?Tafjord Kraftvarme har søkt om å brenne flere tusen tonn giftig avfall:

Vil brenne blant annet hormonforstyrrende stoffer

Tafjord Kraftvarme har sendt søknad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å få brenne giftig avfall i forbrenningsovnen på Grautneset.


Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.