Kirkevergen er ute med storslegga

Universell utforming som gir fullgod tilkomst for bevegelseshemmede er en selvfølge når vi bygger i dag. Men for 100 år siden eller mer – da blant andre Ålesund kirke ble bygd – var ikke tankene der.

Innleggsforfatter: Hans Kjetil Knutsen, Ålesundlista. 

Leserinnlegg

Skal vi nå kreve ombygging av alle eldre bygninger for å få plass til heis eller rullestolramper?

Skal eventuelle tilpasninger eller påbygg vurderes isolert fra hva slike inngrep kan bety også i en kulturhistoriske sammenheng?

Kirkeverge Svein-Rune Johannessen fikk det ikke som han ville (tirsdag 22. januar) i et for anledninga enstemmig Plan- og byggesaksutvalg (PBU) i kommunen, og er deretter i Sunnmørsposten ute med storslegga.


Klager kirkerampe-nei til Fylkesmannen – har laget nye illustrasjoner av utformingen

Aksepterer ikke avslaget

– Politikerne har ikke skjønt betydningen av det omsøkte tiltaket, mener kirkevergen i Ålesund.

Politikerne (også de som han i andre sammenhenger er gruppeleder for i Arbeiderpartiet) skjønner ingen ting, og han mener øyensynlig at vår holdning er på linje med imamer som i sine forsamlingshus har egne kjønnsdelte innganger.

Rart at han ikke sammenlignet oss med apartheidregimer når han først «klinte til»!

Det som er saka er at medlemmene i PUB i diskusjonen om påbygg på Ålesund kirke, vurderte forbedringene for funksjonshemmede opp mot inngrepet i kirkens fasade og hovedinngang.

Og da må man samtidig huske at det allerede er en inngang som bevegelseshemmede kan bruke på nordsida av kirka. Den er ikke utformet etter dagens regler, men denne inngangen har vært og er i bruk.

Dette bør kanskje opplyses bedre, slik at eldre slipper «å krype opp trappa», slik det nå blir hevdet.


Fikk nei til forslag om rampe for å bedre atkomsten til kirka:

– På gudstjenester ser vi eldre folk nærmest krype opp trappa

– Denne saken handler om mange mennesker, ikke bare rullestolbrukere.

At denne sideinngangen ikke er utilgjengelig ved store konserter fordi rigg og utstyr tar så mye plass og plasseres slik at inngangen blir blokkert og dermed utelukker tilkomst og ikke minst utgang fra kirkerommet gjennom denne døra, anser jeg mer som ei problemstilling som kanskje brannvesenet heller bør besvare enn oss politikere.

Kirkeverge Johannessen har ansvar også for Borgund kyrkje. Her er hovedinngangen enda vanskeligere å benytte for bevegelseshemmede, derfor brukes sideinnganger.

Når kan vi vente at det kommer søknad om å bygge på og endre hovedinngangen også på middelalderkirka i Borgundgavlen?


Leserinnlegg om Ålesund kirke:

«Stopp rampen»

 

Leserinnlegg om Ålesund kirke:

«Stopp rampen»


Les flere debattinnlegg her.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.