Leserinnlegg:

«Propaganda om byvilla-hagen»

Bersethagen: Skal byvillahagen i Øwregata i Ålesund bebygges med boliger eller skal den bevares som en grønn plett for nabolaget og byfuglene. I neste uke skal kommunens byggesakspolitikere ta stilling til dette. Foto: Jorun Holm 

Vi trenger absolutt ikke en koloss på 17 leiligheter, som vil skyggelegge store deler av Helleborgparken det meste av dagen, for å kunne ruste opp det originale hageanlegget og beholde ­kvalitetene i dette boligområdet

Jorun Holm
Leserinnlegg

I et innlegg i Sunnmørsposten 5. mars, fremlegger Mathilde Herdahl i Plot Arkitekter, sine visjoner for godt bomiljø i Ålesund. Hun mener tydeligvis at fortetting av de siste grønne lungene i bysentrum er nøkkelen til å lykkes. Forstå det den som kan...


Og hva mener hun med enkeltindividers særinteresser i byggesaken i Øwregata 10A? Er det alle beboerne i husa som omkranser hagen hun sikter til? De som mister utsikt, sollys, grøntareal og fuglesang? Som får vinduer gjemt? De som har levd med hagen i lange tider? Og hva med helheten i det verneverdige bymiljøet i Ålesund? Er ødeleggelsen av grøntarealer nødvendig for å lykkes i byutvikling?

I denne saka er det utbygger, med Plot Arkitekter, som har særinteresser! Snakk om å drive propaganda for eget oppdrag!

Hvis et område i sentrum er for lite til å oppfylle krav til lekeareal ved utbygging, er det enkel matematikk å regne seg fram til at arealet ikke egner seg til dette formålet.

Ja til boliger i Øwregata

På tross av heftige protester fra naboer og historielag, sier rådmannen ja til å bygge 17 leiligheter i Øwregata 8–10.


Øwregata 10A er heller ingen tomt, slik arkitekten feilaktig beskriver den. Dette er en verneverdig byvillahage. Uansett, det er en grunn til at ingen så langt har bebygd denne hagen med over hundre år gamle villaer rundt seg. Det handler om å ta hensyn, framfor profitt!

Før eiendommen ble solgt til nåværende eier, ble hagen stelt, plenen klippet osv. av beboerne i Øwregata 10. Den kommunale Helleborgparken i bakkant, som tidligere var en del av nevnte byvillahage, kan uansett ved enkle grep gjøres om til et utmerket friområde for Aspøyas innbyggere. Integreres den med Øwregata 10A, vil det gamle ærverdige terrasserte hageanlegget, som er blitt kalt Bersethagen, kunne få sin renessanse.

Vi trenger absolutt ikke en koloss på 17 leiligheter, som vil skyggelegge store deler av Helleborgparken det meste av dagen, for å kunne ruste opp det originale hageanlegget og beholde kvalitetene i dette boligområdet.

Jorun Holm
Nabo i Øwregata, Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.