Leserinnlegg om byggesak i Øwregata:

«Jugendstil og hager»

Naboer har protestert mot at denne tomta i Øwregata blir bebygd.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Jeg forstår godt at Mathilde Herdahl i sitt innlegg (Sunnmørsposten, 5. Mars 2019) argumenterer for utbyggingen av byvillahagen i Øwregata 10, hun er jo tross alt partner i arkitektbyrået Plot, som er engasjert til prosjektet, og har egne interesser i utbyggingen.

Å anklage de som bor i området for å ha særinteresser, fremstår som svært arrogant. Hun argumenterer videre for at det i forbindelse med reisningen av de to generiske og karakterløse blokkbyggene skal settes av rom til en solfylt park med lekeplass med en offentlig funksjon. Det er en god tanke, men om man ser på posisjoneringen av parken er det ganske tydelig at beliggenheten blir innebygd på nordsiden, bak de to fem etasjer høye byggene. Et kunnskapsløst tiltak, om målet er å få tilgang til sollys og bevare de grønne lungene i byen. En hasteløsning.


Det er ofte lurt å få lite overblikk over det man holder på med, og prøve å se det i en kontekst. Øwregata er den eneste reindyrka jugendstilgata i byen. Er vi som by tjent med å bygge igjen dette enestående området? Vi liker å se på oss selv som en by folk liker å besøke, og har blitt kåret til den vakreste byen i landet flere ganger. Jugendstilen er i all hovedsak årsaken, og de grønne lungene er typisk for denne byggestilen. Skal vi «være et urbant midtpunkt på Nordvestlandet» anser jeg det som viktigere å ivareta byens særpreg, sjarm, karakter og personlighet, fremfor å reise generiske nybygg i de områdene som allerede tiltrekker seg et bredt spekter av publikum.

«Fortetting av bysentrum nevnes som et nøkkelord for å lykkes.» (Herdahl, Sunnmørsposten, 5. Mars 2019.) Det er en tolkning av kommuneplanens arealdel og ikke på noen måte ordrett gjengitt. Jeg har derimot lyst å trekke frem tre punkt som faktisk er det:

«Områdets kvaliteter skal benyttes aktivt og oppnå eget særpreg av høy arkitektonisk kvalitet.»

Øwregata på Aspøy:

Vil ikke ha nybygg, foreslår heller jugendstilpark

Si nei til nybygg i Øwregata, kjøp hele det grønne området og lag et parkanlegg i tråd med jugendstilens landskapsarkitektur.


«Arkitekturen bør ivareta områdets viktigste kvaliteter av hensyn til omkringliggende bebyggelse.» «Gode sol- og lysforhold skal ikke gå på bekostning av en tett bysituasjon.» (§10.1, §11.1 og §11.2 i VH Plan og bygning, 09.03.2017.)

Torje Aambø
Lærer og spesialpedagog

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.


Bydelsutvalget for Hessa, Skarbøvik og Aspøy følger planer om fortetting

– Vi skjønner at det må fortettes, men ber samtidig om at det må være noen grønne lunger

– Vi skjønner at det må fortettes, men ber samtidig om at det må være noen grønne lunger igjen for folk som bor på Aspøya.