Leserinnlegg om byggesak i Øwregata:

«Regulert som boligtomter»

Byggesak: Naboer har protestert mot at denne tomta blir bebygd. Eier av tomta, Per Westre, påpeker i dette innlegget at det er snakk om tomter som lenge har vært regulert til boligformål, og at saka som skal opp til politisk behandling i tirsdag ikke er en reguleringssak, men en byggesak.  

Leserinnlegg

Det har det siste året vært skrevet mye om mine to tomter i Øwregata 8 og 10a. De handler alle stort sett om at naboene ikke ønsker at tomtene skal bebygges.

Det er godkjent et leilighetsbygg på tomten, bearbeidet i mange omganger, og vi har i samarbeid mellom kommunen, fylkeskonservator og arkitekter kommen fram til det som i dag er godkjent. Vedtaket er klaget på av naboene.

Øwregata på Aspøy:

Vil ikke ha nybygg, foreslår heller jugendstilpark

Si nei til nybygg i Øwregata, kjøp hele det grønne området og lag et parkanlegg i tråd med jugendstilens landskapsarkitektur.


Det er skrevet om tomtene i Sunnmørsposten og Nytt i Uka flere ganger. Noen av dem som har uttalt seg er Torgeir Melsæther (flere ganger), Kirsti Dale og Tove Elise Thue Dale, Leif Hovde og Jorun Holm.

I tillegg har det vært et innlegg fra Mathilde Herdahl som er arkitekt i det godkjente prosjektet. Hennes innlegg har skapt irritasjon hos de andre.

Kirsti Dale er en kjent politiker i Ålesund, hun er nærmeste nabo til tomtene og den som har gått hardest ut mot byggingen. Hun skriver i Nytt i Uka at jeg skal felle alle trærne på Helleborg og at utbygger altfor ofte vinner i kampen mot naboer når det gjelder at dispensasjoner blir gitt. Det får så være, ingen er overrasket over at Kirsti Dale er imot ting. Hun har som hun selv sier, alltid sittet i opposisjon.

Det er bare det, at det i denne saka ikke snakk om dispensasjoner, og ingen trær skal felles i Helleborg Park.

Dattera til Kirsti, Tove Elise Thue Dale, skrev et innlegg i Sunnmørsposten hvor hun er enig med sin mor.

Hun presenterer seg som deltidsbeboer i Øwregata. Hun er imot at Helleborg Park skal brukes til leik og rekreasjon. Hun mener parken skal forbeholdes Kråkene.

Jorunn Holm presenterer seg i Sunnmørsposten som nabo i Øwregata. Det syntes jeg er å dra det litt langt. Ifølge hennes facebookprofil, er hun bosatt i Hordvik nord for Bergen. Hun kaller arkitektens innlegg for propaganda. Arkitektens innlegg er det eneste som har talt for byggesaken. Propaganda?

Jorun Holm er på kollisjonskurs med Tove Elise Thue Dale, hun skriver at området med enkle grep kan gjøres om til et utmerket friområde for Aspøyas innbyggere (ikke kråkene). Da er hun i hvert fall enig med arkitekten om akkurat det. Dersom Holm hadde satt seg inn i byggesaken, ville hun sett at det er det som skal gjøres. Ingen benytter seg av denne parken i dag. Dette er fordi den i nåværende form er utilgjengelig.

Leif Hovde har en drøm i mandagens utgave av Sunnmørsposten, hans andre innlegg om byggesaken i Øwregata 8. Hovde er en ivrig samfunnsdebattant og en gammel ringrev i det politiske spillet.

Denne gangen finner han det mest formålstjenlig å harselere flere ganger med at Mathilde Herdahl har en master i arkitektur.


Frykter historiske hager i Ålesund skal forsvinne

En byvillahage er ingen hvilken som helst ubebygd tomt. Det er et kulturminne.Førti naboer klager på at plan- og byggesaksutvalget sa ja til 17 nye leiligheter i Øwregata:

40 naboklager på byggeprosjekt i Øwregata

Førti naboer klager til fylkesmannen på et byggeprosjekt i Øwregata i Ålesund. De mener også at de ble latterliggjort i plan- og byggesaksutvalget.Tar ikke nok hensyn til jugendstilmiljøet

Dersom kommunen sier ja til nybygget i Øwregata, vil fylkeskommunen si nei.


Hovde har ifølge seg selv fasiten når det gjelder bokvalitet på Aspøya, noe småbarnsmødre på samme øya ifølge ham ikke vet noe om. Nok om det.

Leif Hovde har vært medlem i Ålesund bystyre i mange år. Han har selv vært med på å vedta den reguleringsplanen som gjelder for tomtene i Øwregata 8 og 10a. Hvor var du da Leif Hovde? Du av alle vet selvfølgelig at dette ikke er en reguleringssak, men en byggesak.

Jeg har kjøpt en ferdigregulert boligtomt og det må jeg som utbygger kunne forholde meg til. Dersom vi ikke kan bygge på regulerte tomter, hvor kan vi bygge da?

Per Helge Westre
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.