«Glomset? Nei takk...»

I februar tok Gunnar Hauge med seg Sunnmørsposten i bilen for å demonstrere kva som er problematisk med vegen på Glomset.  Foto: Nils Harald Ånstad

Jeg har flere ganger trodd jeg har sett mine siste dager på denne strekningen når tungtransporten runder svingen

Veronica Engkrog Aspehaug
Leserinnlegg

Som potensiell tilflytter til Glomset er det vanskelig å ikke engasjere seg i debatten om tungtransport, fart og ferdsel på denne strekninga.

For la oss innrømme at det er ikke bare tungtransporten som er problemet. Det er også personbiler som har en kjørestil som egner seg mer som en audition til Norges neste store rallycrossfører.

I 2015 var jeg i samtaler med Statens vegvesen for å finne ut av prosessen om å søke om redusert hastighet på strekningen hvor vi ønsker å bygge bolighus. Tomta ligger like før en kommer til 50-sonen på Glomset om man kommer fra Magerholm.

Meiner vinterstenging av Glomset for trailerar berre er ein liten del av løysinga

– Det store problemet på Glomset er den høge farta

Å vinterstenge vegen på Glomset for vogntog over 15 meter vil hjelpe, men kor mykje? Det spør Gunnar Hauge som meiner folk må sjå heilskapen.


Altså befinner vi oss midt i smørøyet blant de siste og mest uoversiktlige svingene før «sentrum» av Glomset. Med andre ord, rett utenfor «tettbygd strøk», noe som tilsier maksimal fart 80.

Svaret jeg fikk fra Vegvesenet var greit det; «Vi kan ikke skilte 60 på en slik veg, det betyr at du skal kunne kjøre 60, noe du ikke kan gjøre. Farten på kjøretøyet skal tilpasses, og maksimalt 80, det er ikke slik at man skal på død og liv kjøre 80 fordi det er det som er største tillatte hastighet.»


Om det ikke er mulig å kjøre 60 så burde det vel ikke være maksimal fart 80? Da burde det vel strengt tatt være en lavere maksimal tillat hastighet, eller? Løsningen? Den kommer her;

«Der er flinke til å bruke refleksvest der inne, det har jeg sett, jeg kjører der nemlig ganske ofte. Bruk vest også om dagen så synes dere godt og oppdages mye tidligere enn om dere ikke bruker det.»

Noe svar på om det var mulig å søke om redusert hastighet på strekningen fikk jeg derimot aldri. Jeg var en potensiell tilflytter til Glomset.

Jeg har flere ganger trodd jeg har sett mine siste dager på denne strekningen når tungtransporten runder svingen. Jeg har blitt fortalt hvordan det var å vokse opp på Glomset. Det var mulig for unger å gå på besøk til venner, sykle om kapp ned Nesrøra og krysse vegen etter å ha sett seg for.

Lesarinnlegg om vegen Glomset-Valle:

«Ikkje over 15 meter, takk!»


For meg er dette bare fortellinger, for det er ikke lenger mulighet til å gå langs vegen for å besøke noen som helst.

Det er ei heller mulig å bare se seg for før en krysser vegen. En må også høre, kanskje kommer det motordur i det fjerne? Men enn om det er en elbil som kommer?

Da hører jo en ingenting.

Å sende ungene mine langs vegen for å ta bussen til og fra skolen med livet som innsats er uaktuelt. Langs en veg hvor biler kutter svingene for å kunne holde farten, tungtransport som har tatt mer enn speilet på bare min bil kombinert med liten sikt og høy fartsgrense?

Nei, takk!

Redusert hastighet, mindre tungtransport, busslommer og gangveg?

Ja, takk!

Veronica Engkrog Aspehaug
Skodje