Leserinnlegg - byutvikling:

«Ålesund, dysfunksjonell og vakker?»

Dialog: Nye Ålesund kommunes organisasjon vil få en rekke medvirkningsorgan. Leif Hovde mener det må opprettes et koordinerende ledd som sørger for bedre dialog med disse. 

Leserinnlegg

I Parken kulturhus den 6. mars holdt Erling Dokk Holm et foredrag med tittelen: «Ålesund, dysfunksjonell og vakker?». Man kan vel konstatere at tittelen ikke helt sto til innholdet, da bl.a. begrepet «dysfunksjonell» ikke ble tilstrekkelig forklart.

Størsteparten av foredraget var avsondret fra ålesundsk byutvikling. Foredragsholderen har begrenset kjennskap til den lokale tematikken, og evnet heller ikke å sette Ålesund inn i en større nasjonal og internasjonal kontekst hva kulturhistorisk særpreg angår.

De fleste tall, statistikker og fremtidsanalyser var generelle. Til slutt listet imidlertid foredragsholderen opp flere punkter han mener er viktige for at Ålesund skal være attraktiv i fremtida. Dokk Holm trakk bl.a. fram at sentrum trenger kulturvern, stolthet over egen bygningsarv og en arkitekturpolitikk med høye kvalitetskrav til ny arkitektur. Foredragsholderen har nok ikke fått med seg at politikere og byråkrater i Ålesund kommune i et kvart århundre har hatt en verne- og byformingsplan, som de ikke tar hensyn til i byggesaker og byutvikling.


Dette utmerkede dokumentet, i lag med en rekke andre faglige innspill til kommunen gjennom mange tiår, gir gode retningslinjer for bygningsmessig utforming, gateløp, grøntarealer, åpne byrom, siktlinjer, taklandskap og kulturminnevern i byutviklingen. Disse redegjørelsene, som er utarbeidet av fagfolk delvis på idealistisk og gratis basis, ignoreres av politikere og byråkrater. Et viktig punkt Dokk Holm fremla er at de som styrer byen må lære seg til å høre på folk med fagkompetanse.

Jeg stille følgende tese: «Nettopp de manglende evner hos politikere og byråkrater til å ta hensyn til kulturhistorisk fagkunnskap i byutvikling og vern av Jugendbyen er et reelt dysfunksjonelt aspekt ved Ålesund». Finnes her i byen overhodet vilje og evne til å gjøre tomt prat om til handling?

Torgeir Melsæter
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.