Byutvikling

«Skal det være grøntområder i byen? Skal alle hager fortettes?»

Disse hagearealene tilhører eldre hus, og er regulert til bolig i arealplanen.

Bygges igjen: Hagen til Øwregata 10 har vært gjenstand for stor debatt etter at politikerne for en tid siden fikk en søknad om å bebygge denne tomta. Fortidsminneforeningen mener at det nå er nødvendig å regulere slike haber på en måte som gir kommunen et bedre redskap for å vurdere hensynet til omgivelsene foran hensynet til utbygging og fortetting.  Foto: Fortidsminneforeningen

Tiden endrer seg. For mange er eiendom, spesielt i byene, blitt et investeringsobjekt

Judith Musther
Ytring

Hagen er ikke merket grønt på kart og utbygging til boligformål er dermed tillat.

Kommunens arealplan legger opp til fortetting i bynære områder og i nærheten av trafikkårer. Dette er gjennomtenkt og politisk vedtatt, men en slik utvikling byr også på problemer. Dette illustreres med diskusjonen rundt Øwregata 10a og Kirkegata 31 som begge har utskilte tomter som tidligere var hager tilhørende gjenreisningsvillaer. Og den samme problemstillingen kan bli aktuell med salg av Fjellgata 75 (Kjell Holms hus).

Selger Kjell Holms barndomshjem

Trevillaen er bygget i 1917, og med huset følger tomter på til sammen to mål. Nå vil Stiftelsen Kjell Holm legge Kjell Holms barndomshjem i Fjellgata 75 ut for salg.


Det har skjedd en betydelig endring i fht eiendom i løpet av de siste årene. Tidligere bodde de fleste boligeiere selv i huset; de hadde interesse av at eiendommen ble holdt i god stand og at omgivelsene var trivelige. Eieren kjente eventuelle leieboere og de som bodde i naboeiendommene, og der var et felles ønske om et hyggelig naboskap. Selv om hagene var private kunne en forbipasserende eller en nabo likevel få glede av dem. Se en blomst, høre fuglesang, se fine hus i sine opprinnelige omgivelser.

Tiden endrer seg. For mange er eiendom, spesielt i byene, blitt et investeringsobjekt. Gjenreisningshus blir delt opp i mange leiligheter og solgt eller utleid med god fortjeneste. Ombygging og seksjonering kan bli utført på gode og mindre gode måter, og tilstanden på eiendommen som helhet blir deretter.

Noen eiere ser muligheten til å skille ut tomter fordi de ikke har interesse av å ha en hage og er kanskje ikke så interessert i naboene sine heller. Hager som tidligere var en planlagt del av husets omgivelser blir fradelt, solgt og bebygd.

Dette er helt lovlig; fradelt tomt (tidligere hage) er allerede regulert til bolig, og dersom myndighetskrav som avkjørsel, parkering, utbyggingsgrad, tilpasning osv. kan oppfylles, kan ikke byggetillatelse nektes.

Protestene hjalp ikke:

Nytt ja til nybygg i Øwregata

Politiske angrepiller finnes ikke, men det det ble etterlyst da Plan- og byggesaksutvalget tirsdag behandla saka om nybygg i Øwregata.


Likevel kan nybygg føre til en forringelse av gatemiljøet, jf. utbygging i Øwregata, en av de få gatene med sammenhengende jugendstilbebyggelse før den nye boligblokken kommer på plass.

Problemet ligger i reguleringsformålet. Det har alltid vært slik at hele boligeiendommen, inkludert hage, gis reguleringsformål bolig. Arealplanen har imidlertid noe som heter «Vær varsom»-områder. «Vær varsom kategori 1» har som formål å bevare strøksstrukturen med eldre villabebyggelse på større tomter. Det er ikke lov å fradele tomter, men det er lov å bygge anneks, uthus osv. på tomten.

Steinar Lausund reagerer på protester:

- Skremmer utbyggere fra å satse i Ålesund sentrum 

Byggeprosjekter i Ålesund sentrum møtes alltid av massive protester og en vegg av negativitet, hevder Steinar Lausund.


Som en del av forarbeidet til arealplanen 2015 – 2027, utarbeidet Fortidsminneforeningen i 2015 en vurdering av «Vær varsom»-områder – en oversikt over grøntområder i byen som krevde noe ekstra vern. Mange av disse områdene ble ikke tatt med i arealplanen.

Ett av disse var hagen til Øwregata 10. Et annet var hagen til Kirkegata 31, som kanskje blir til – av alle ting – en parkeringsplass. Og et annet var hagene til de store villaene i Fjellgata. Problemstillingen er aktualisert ved det forestående salg av Kjell Holms villa.

Øwregata på Aspøy:

Vil ikke ha nybygg, foreslår heller jugendstilpark

Si nei til nybygg i Øwregata, kjøp hele det grønne området og lag et parkanlegg i tråd med jugendstilens landskapsarkitektur.


I tiden siden arealplanen ble vedtatt, viser utviklingen at det kan være behov for flere «Vær varsom kategori 1» områder. Arealplanen gjelder helt til 2027, og mange flere hager kan bli utbygd i løpet av denne perioden dersom ingenting gjøres nå. Fortidsminneforeningen foreslår derfor at det vurderes på nytt å regulere flere eksisterende hager til Vær varsom kategori 1. Kommunen kan dermed få et godt redskap for å vurdere hensynet til omgivelser foran hensynet til utbygging og fortetting.

Judith Musther
Sunnmøre lokallag, Fortidsminneforeningen

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.