Ytring:

Forakt for eget fylke

Tidens Krav pøser stadig bensin på bålet for dem som ønsker å sprenge fylket.

Nordmøringene vil diktere trasévalget for en fjordkryssing de selv ikke har interesse av å benytte.

Terje Sundsbø
Leserinnlegg

Avisen Tidens Krav skriver på lederplass: «Når folk på Nordmøre vil ha Romsdalsaksen i stedet for Møreaksen, er det for å komme seg raskere til Østlandet. De gir mer eller mindre blaffen i ferjefri forbindelse over Romsdalsfjorden, og har i stedet sitt fokus nordover mot Trondheim.»

Og i neste avsnitt konkluderer Tidens Krav med at Møre og Romsdal fylke er en konstruksjon som først og fremst skal tjene andre interesser i fylket, som nordmøringer ikke har noe annet enn forakt til overs for.

Nordmøringene vil diktere trasévalget for en fjordkryssing de selv ikke har interesse av å benytte. Når dette kravet ikke blir innfridd, så forakter de resten av fylket.

De har ingen forståelse for hensynet til fastlandsforbindelse til øyer i ytre Romsdal, og vil heller bruke pengene på raskere vei for seg selv til Østlandet.

At trasévalget bestemmes av Stortinget i NTP, demper ikke hatet mot naboene i sør.

TK pøser stadig bensin på bålet for dem som ønsker å sprenge fylket.

Dette er nødvendig for å gi fornyet næring til det avhengighetsskapende sinnet som rår på Nordmøre.

Forrige kamp var en kamp for fellessykehus.

En krig de vant da helseminister Støre (Ap) i 2012 innfridde kravet fra et samstemt Orkidé om fellessykehus for Nordmøre og Romsdal.

Nå fornekter man dette, noen hevder at beslutningen om fellessykehus kom helt uventet, og at de aldri ønsket fellessykehus.

Vil vi få en reprise, når Nexit – Nordmøres svar på Brexit – skal gjennomføres?