«Vindkraft og naturvern»

Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB Scanpix

Ytring

Debatten går høgt om vindkraftutbygging. Dette var tema for eitt av innlegga eg skreiv til landsmøtet i SV nyleg. Etter å ha høyrt nesten-sambygding Lothepus i debatt med olje- og energiministeren, må eg seie meg samd med han.

«Vi må satse på bølgekraft før vi bygger fleire vindmøller på land», sa han.

Ingen skal vere i tvil om at SV tek klima på alvor. Men – i iveren etter å kutte klimautslepp, må vi ikkje kaste barnet ut med badevatnet.

Aksjonistene kjemper fortsatt mot vindmøller i Trøndelag

Vindkraftaksjonistene som hindret utbyggingen av et nytt vindkraftverk på Sørmarkfjellet i Flatanger mandag, fortsetter tirsdag.


Eg tenker særleg på utbygging av ny fornybar energi, der både vasskraftutbygging og vindkraft kan kome i konflikt med sårbar natur og viktige leveområde for ulike arter. Massiv satsing på bioenergi kan og ha sine negative sider, slik ein glimrande kronikk av tre av SV sine dyktige stortingsrepresentantar nyleg synleggjorde.

Diverre ser det og ut til at også havvind kan ha negative følgjer for livet i havet.

Det biologiske mangfaldet og intakte økosystem er bokstaveleg talt livsviktige.

Eg treng ikkje ramse opp alt naturen gjev oss, og kor avhengige vi er av den.

Det er nok å nemne insektdøden, som mellom anna skuldast industrilandbruk og nedbygging av areal.

Den tørre sommeren i fjor vart katastrofal for fleire artar på Sunnmøre

– Det går feil veg. Dei fleste fuglebestandane går kraftig tilbake

2018 vart det dårlegaste året nokon sinne ved den ornitologiske stasjonen i Makkevika. Uvanleg lite fugl var å sjå. No er ringmerkarene på plass til en ny sesong.Utenlandske eiere bygger ut norsk vindkraft

Innen 2020 skal 18 nye vindkraftanlegg stå ferdige i Norge. 15 av dem er helt eller delvis eid av utlendinger.


Det eg trur vi har ein tendens til å undervurdere, er kor viktig naturen er for å førebygge dei mest dramatiske følgjene av klimaendringane, og til å reparere skadane.

Eg er verken imot vindkraft eller bioenergi, men SV må stå fremst i kampen for at utbygging av fornybar energi alltid må vegast nøye mot andre interesser. Og – det aller viktigaste: Energi- og ressurssparing må gjennomsyre all aktivitet. Den mest miljøvennlege energien er den som ikkje blir brukt!

Ingrid Opedal
Miljøpolitisk kontakt i Møre og Romsdal SV

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.